Mynd i'r cynnwys

“Fy mrwydr 40 mlynedd gydag anhwylder bwyta”

Gorffennaf 7, 2015
Mae Anorexia and Bulimia Care yn derbyn £4,930 gan y Gronfa Loteri Fawr

Mae Anorexia and Bulimia Care yn derbyn £4,930 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Sarah James, sy’n 53 oed ac yn hanu o Fangor, gogledd Cymru, wedi brwydro yn erbyn anorecsia nerfosa ers mwy na 40 mlynedd. Mae hi wedi croesawu newyddion y bydd arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn helpu pobl ag anhwylderau bwyta sy’n byw mewn ardaloedd mwy gwledig.  Er 2014, mae Sarah wedi cael ei chefnogi gan wasanaethau cefnogi a redir gan Anorexia and Bulimia Care (ABC).

Am y cwpl o flynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio ar y broses o ymadfer. Mae’n anodd iawn pan ddechreuwch arni ac mae’n frwydr barhaus. Yn gyffredinol mae llawer o gamddealltwriaeth ac nid oes gan lawer o bobl, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, yr amser na’r amynedd am eisiau deall neu arbenigo yn y maes iechyd meddwl hwn. Yn sicr rwyf wedi dod ar draws hyn trwy’r gwasanaethau rwyf wedi’u hygyrchu, sydd o dan bwysau mawr ar hyn o bryd.

Dywedodd un nyrs seiciatrig wrthyf nad oeddwn yn dioddef o Anorecsia gan fy mod eisiau bwyta. Es i grŵp cefnogi, ond fi oedd y person hynaf yno a theimlais yn anghyfforddus gan fod y bobl eraill yno Mae byw mewn lleoliad gwledig yn gwneud y broses ymadfer hon hyd yn oed yn anos gan fod diffyg cefnogaeth yn y gymuned ac rydych wedi’ch ynysu’n ddaearyddol gydag anawsterau wrth hygyrchu cludiant yn ogystal ag yn emosiynol oherwydd y salwch.

Rwy’n credu mai dyna pam dw i’n gweld ABC fel mudiad mor gefnogol – gan i mi dderbyn cefnogaeth wythnosol gan bobl sydd â phrofiad personol a phroffesiynol o anhwylderau bwyta ynghyd â dealltwriaeth fanwl y mae’n mor anodd ddod o hyd iddi. Nid problem arwynebol mo’r salwch hwn – mae meddwl am hunanladdiad, hunan-niweidio, seicosis i gyd yn rhan o’r frwydr ofnadwy.

Bydd gwaith ABC yng Nghymru’n darparu mynediad i gefnogaeth ar gyfer mwy o bobl ac yn bersonol rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r bobl yn ABC sydd wedi cefnogi fi dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Rwy’n gobeithio medru gweithio gyda nhw yn y dyfodol i ddefnyddio fy mhrofiad personol a rhoi rhywbeth yn ôl

Mae Anorexia and Bulimia Care (ABC) yn un o 53 o brosiectau cymunedol ledled Cymru sy’n rhannu £215,039 a ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf y rhaglen grantiau bach Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Bydd yn defnyddio £4,930 i gyflwyno sgyrsiau i gynyddu ymwybyddiaeth o anhwylderau bwyta ym Mhowys, rhedeg gweithdai gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a sefydlu tri grŵp cefnogi.

Gallwch ddod i wybod mwy am brosiectau eraill rydym yn eu hariannu trwy ein dilyn ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook.

No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: