“Fy mrwydr 40 mlynedd gydag anhwylder bwyta”

Mae Anorexia and Bulimia Care yn derbyn £4,930 gan y Gronfa Loteri Fawr
Mae Anorexia and Bulimia Care yn derbyn £4,930 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae Sarah James, sy’n 53 oed ac yn hanu o Fangor, gogledd Cymru, wedi brwydro yn erbyn anorecsia nerfosa ers mwy na 40 mlynedd. Mae hi wedi croesawu newyddion y bydd arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn helpu pobl ag anhwylderau bwyta sy’n byw mewn ardaloedd mwy gwledig.  Er 2014, mae Sarah wedi cael ei chefnogi gan wasanaethau cefnogi a redir gan Anorexia and Bulimia Care (ABC).

Am y cwpl o flynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio ar y broses o ymadfer. Mae’n anodd iawn pan ddechreuwch arni ac mae’n frwydr barhaus. Yn gyffredinol mae llawer o gamddealltwriaeth ac nid oes gan lawer o bobl, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, yr amser na’r amynedd am eisiau deall neu arbenigo yn y maes iechyd meddwl hwn. Yn sicr rwyf wedi dod ar draws hyn trwy’r gwasanaethau rwyf wedi’u hygyrchu, sydd o dan bwysau mawr ar hyn o bryd.

Dywedodd un nyrs seiciatrig wrthyf nad oeddwn yn dioddef o Anorecsia gan fy mod eisiau bwyta. Es i grŵp cefnogi, ond fi oedd y person hynaf yno a theimlais yn anghyfforddus gan fod y bobl eraill yno Mae byw mewn lleoliad gwledig yn gwneud y broses ymadfer hon hyd yn oed yn anos gan fod diffyg cefnogaeth yn y gymuned ac rydych wedi’ch ynysu’n ddaearyddol gydag anawsterau wrth hygyrchu cludiant yn ogystal ag yn emosiynol oherwydd y salwch.

Rwy’n credu mai dyna pam dw i’n gweld ABC fel mudiad mor gefnogol – gan i mi dderbyn cefnogaeth wythnosol gan bobl sydd â phrofiad personol a phroffesiynol o anhwylderau bwyta ynghyd â dealltwriaeth fanwl y mae’n mor anodd ddod o hyd iddi. Nid problem arwynebol mo’r salwch hwn – mae meddwl am hunanladdiad, hunan-niweidio, seicosis i gyd yn rhan o’r frwydr ofnadwy.

Bydd gwaith ABC yng Nghymru’n darparu mynediad i gefnogaeth ar gyfer mwy o bobl ac yn bersonol rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r bobl yn ABC sydd wedi cefnogi fi dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Rwy’n gobeithio medru gweithio gyda nhw yn y dyfodol i ddefnyddio fy mhrofiad personol a rhoi rhywbeth yn ôl

Mae Anorexia and Bulimia Care (ABC) yn un o 53 o brosiectau cymunedol ledled Cymru sy’n rhannu £215,039 a ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf y rhaglen grantiau bach Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Bydd yn defnyddio £4,930 i gyflwyno sgyrsiau i gynyddu ymwybyddiaeth o anhwylderau bwyta ym Mhowys, rhedeg gweithdai gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a sefydlu tri grŵp cefnogi.

Gallwch ddod i wybod mwy am brosiectau eraill rydym yn eu hariannu trwy ein dilyn ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s