Mae’r lle ‘ma wedi rhoi chwa o awyr iach i mi

John Biggs yw fy enw i, rwy’n 74 oed ac wedi bod yn briod â fy ngwraig, Anne, sy’n 71 oed ers 47 mlynedd a bûm yn ffermwr garddwriaethol am bron 30 mlynedd. Ym mis Mai 2012, cafodd ein bywydau eu taflu i gythrwfl gan i mi gael fy niagnosio gyda chanser y prostad.

Dechreuodd y cyfan pan gynigiwyd prawf gwaed i mi fel rhan o wiriad iechyd, a thua deuddeg mis wedyn nid oedd unrhyw symptomau o hyd, hyd yn oed ar ôl tri biopsi. Nid oedd gennyf unrhyw boen ond roeddwn i’n gwybod bod rhywbeth o’i le.

Roeddwn wedi mynd i weld arbenigwr canser mewn ysbyty ac yn y pen draw ces i wybod bod tiwmor wedi’u cuddio i ffwrdd o’r hyn y gellid ei weld yng nghanlyniadau fy mhrofion eraill. Daeth i’r amlwg mai cam gradd 7 oedd e ac nad oedd modd cael llawdriniaeth gan yr oedd wedi lledu i’r meinwe feddal.

Roeddwn mewn sut gymaint o sioc pan glywais i hynny. Es i’n isel dros ben ar ôl cael gwybod ac nid oeddwn eisiau siarad ag unrhyw un am y peth, neb o gwbl. Ces i radiotherapi bob dydd am wyth wythnos ac yn pen draw ces i nifer o drawiadau ar y galon yn ystod y driniaeth o ganlyniad i’r holl straen, blinder a theithio i’r ysbyty.

Yn fuan ar ôl y driniaeth clywodd fy ngwraig am Ymddiriedolaeth Bracken a darbwyllodd fi i fynd yno.

Rwy’n profi gwellhad ar hyn o bryd, diolch byth, ond yng nghefn fy meddwl dw i bob amser yn meddwl p’un a fydd yn dod yn ôl ai beidio, a gall fy ngwraig weld pan nad wyf yn teimlo’n iawn, ond mae’n anodd i mi siarad â hi amdano ac mae hynny’n rhwystredig ar ei chyfer hi. Rwy’n teimlo fy mod eisoes yn ddigon o faich i bobl ac nid yw’n hawdd i ofyn am hyd yn oed yn fwy ganddynt.

JohnandAnnewedding3Dyma pam mae fy ngwraig a minnau’n meddwl bod Ymddiriedolaeth Bracken yn lle mor bwysig, rydym yn dod yma bob wythnos. Mae cynifer o bobl yma yn yr un sefyllfa a gallwch siarad amdanynt am ganser.

Mae Llandrindod mor wledig felly nid oes llawer yn yr ardal beth bynnag, a’r broblem gyda chanser yw eich bod yn cael y driniaeth, ac mae’r bobl mewn ysbytai’n neis i chi ond ar ôl i hynny i gyd gael ei wneud nid ydych yn cael unrhyw gefnogaeth go iawn ganddynt. Mae Ymddiriedolaeth Bracken yn llenwi’r bwlch hwnnw ac yn gadael i bobl siarad â rhywun a derbyn y gefnogaeth emosiynol honno. Mae’n braf cael y sicrhad o ddod yma a derbyn cymorth arall; gan gynnwys therapi tylino, aciwbigo a gweithgareddau eraill.

Mae’r lle ‘ma wedi rhoi chwa o awyr iach i mi.

Rwy’n credu ei fod yn wych gweld arian Loteri’n cael ei ddefnyddio ar gyfer lleoedd fel hyn, pan welwch y buddion y mae’n eu creu ar gyfer y bobl yma, pobl fel fi a fy ngwraig. Pan feddyliwch am sut nad oed unrhyw gefnogaeth arall mewn ardaloedd fel hyn, mae’n hynod bwysig i gael y fath leoedd.

Dyfarnwyd £214,218 i Ymddiriedolaeth Bracken trwy raglen Pawb a’i Le’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ewch i’r tudalen yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s