Cefnogaeth hanfodol i blant ag anaf i’r ymennydd yng Nghymru

Mae plant ag anaf i’r ymennydd yng Nghymru’n cael mwy o gefnogaeth diolch i grant o £5,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Galluogodd yr arian i’r Ymddiriedolaeth Plant ag Anaf i’r Ymennydd (Child Brain Injury Trust) yng Nghymru lansio ei gwasanaeth cefnogi plant a theuluoedd. Dyma Kelly Bevan, cydlynydd cefnogi’r gwasanaeth, yn rhannu ei stori.

Ar hyn o bryd rwy’n cefnogi teulu Laura. Mae Laura yn ferch chwe blwydd oedd a ddioddefodd strôc ym mis Ionawr 2015. Treuliodd Laura fis yn Ysbyty Athrofaol Cymru lle cafodd hi lawdriniaeth i ddileu tolchen waed ar yr ymennydd y tybiwyd mai dyna oedd wedi achosi’r strôc. Yn anffodus roedd hi wedi dioddef anaf i’r ymennydd.

Mae Laura’n ôl yn yr ysgol erbyn hyn ond yn profi problemau gyda’i symudedd. Yn awr, mae angen cymorth anghlinigol ar y teulu i ymgeisio am gymorth a grantiau ariannol.

Gwnaethom ymgeisio am arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer cyfarpar chwarae awyr agored, cyfarpar synhwyraidd, trampolîn ac oergell-rewgell, sy’n creu buddion gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Kelly Bevan
Kelly Bevan

Rydym wedi darparu cefnogaeth emosiynol hefyd ac wedi medru cysylltu mam Laura â rhieni eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg. O ganlyniad i’n cymorth ni, mae hi’n teimlo bod hi a’i theulu bellach ar y trywydd iawn i gefnogi anghenion ymadfer Laura.

Ers i ni dderbyn yr arian gan Gronfa rwyf wedi medru cyflawni gwaith allgymorth hynod bwysig gan gynnwys dod i wybod pa wasanaethau sydd ar gael i gefnogi plant sydd ag anaf i’r ymennydd yn Ne a Chanolbarth Cymru. Yr uchafbwyntiau penodol i mi oedd cydweithio â thimau gwaith cymdeithasol, ymwelwyr iechyd anghenion arbennig sy’n gweithio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a’r cysylltiadau rydym wedi’u creu o fewn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd, sy’n darparu’r brif ganolfan drawma yn Ne a Chanolbarth Cymru.

Amber Fisher, Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau: “Roeddem wir yn mwynhau ymgeisio am ariannu; roedd yr arweiniad yn glir a’r broses yn llyfn ac yn gyflym. Rydym mewn sefyllfa dda o ran medru dangos yr angen am ein gwaith a’i effaith, felly os ydych yn ystyried ymgeisio, ein cyngor fyddai sicrhau bod gennych dystiolaeth o angen a systemau ar waith i fonitro a gwerthuso effaith eich prosiect.

Heb gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, ni fyddai modd i ni lansio’r gwasanaeth hwn a dechrau helpu plant mor gyflym, felly rydym yn ddiolchgar tu hwnt.”

Child_Brain_Injury_Trust_New_Logo

Os hoffech wybod mwy, am Child Brain Injury Trust, ymweld a eu gwefan, Trydar neu Facebook

Gallwch ddod i wybod mwy am beth rydym yn ariannu gan ddilyn ni ar Trydar a’n hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s