Mynd i'r cynnwys

Anghofiwch X Factor – pobl fydd yn penderfynu pwy sy’n rhannu arian y Gronfa Loteri Fawr

Awst 17, 2015

BIG_B_BLU_screenAnghofiwch ddechrau’r X-Factor yn ddiweddarach y mis yma – mae pobl yng ngogledd Cymru eisoes yn cael cyfle i benderfynu pwy fydd yn ennill cyfran o werth £25,000 o grantiau.

Mae deg prosiect wedi cyrraedd y rhestr fer i gael y cyfle o dderbyn hyd at £5,000 yr un trwy’r gystadleuaeth Gafael mewn Grant mewn partneriaeth â’r North Wales Chronicle a’r North Wales Pioneer.

Gallwch ddarllen am y prosiectau yma.

Dros y pythefnos nesaf gall pobl yng ngogledd Cymru ddarllen amdanynt yn y papurau newydd hefyd cyn dewis eu ffefryn a phleidleisio drosto ar ffurflen torri allan sydd wedi’i hargraffu wrth ochr y disgrifiadau.

Yn gynnar ym mis Medi bydd grantiau’n cael eu dyfarnu i’r pum prosiect sy’n derbyn y gefnogaeth fwyaf, gyda’r nod o gefnogi grwpiau allgymorth bach yn ardal allgymorth Ynys Môn  yn ogystal ag yng Nghonwy a gogledd Gwynedd.

Felly dyma’r 10 terfynol:gag-montageCymdeithas Rhandir Heol y Plas

Hoffai’r grŵp ym Môn dderbyn £5,000 i drawsnewid ardal o dir wedi’i ordyfu ar randir i fan tyfu ar gyfer y gymuned.

C.B.C. Rygbi Gogledd Cymru 1404

Bydd dyfarniad o £5,000 yn ei gwneud hi’n bosib i chwaraewyr o’r clwb rygbi hwn yng Nghonwy hyfforddi/fentora pobl ifanc nad ydynt mewn addysg na chyflogaeth.

Cymdeithas Eryri

Hoffai dderbyn £4,100 ar gyfer ei brosiect Tŷ Hyll Tyfu, a fyddai’n rhoi hwb i wybodaeth a hyder teuluoedd gyda sgiliau amgylcheddol megis garddio bywyd gwyllt a rheoli coetiroedd.

Cwmni Buddiant Cymunedol TVConwy

Mae’r grŵp eisiau £3,547 i hyfforddi pobl hŷn mewn sut i ddefnyddio dyfeisiau symudol i dynnu, golygu ac uwchlwytho lluniau a fideos er mwyn iddynt gymryd rhan yn y sianel teledu cymunedol a chael eu cynrychioli arni.

Y Sefydliad Network She

Mae’r grŵp hwn yng Nghonwy eisiau pleidleisiau ar gyfer £4,910 i lansio Get Your Frock On – The Women’s Confidence Wardrobe er mwyn grymuso menywod i fynnu mynediad gwell i gyflogaeth ac ennill sgiliau i gefnogi eu menter fusnes newydd.

Parkinson’s UK

Bydd Grŵp Cefnogi Clefyd Parkinson Llandudno’n darparu mynediad i adnoddau ar-lein mewn amgylchedd diogel ar gyfer pobl sydd wedi’u heffeithio gan glefyd Parkinson os bydd y prosiect hwn yn derbyn eich pleidlais. Hoffai defnyddio £4,100 i gefnogi pobl gyda chlefyd Parkinson a’u teuluoedd a’u helpu i ddelio’n effeithiol â’u cyflwr.

Clwb Paffio Caergybi a Môn

Byddai Clwb Paffio Caergybi a Môn yn defnyddio £5,000 i greu campfa gymunedol i ddarparu cyfleuster a fydd yn cefnogi ffyrdd o fyw iach ar gyfer y cyhoedd.

Canolfan Hamdden Biwmares a’r Cylch / Beaumaris and District Leisure Centre

Hoffai Canolfan Hamdden Biwmares a’r Cylch ddefnyddio £1,973 i ariannu taflunydd a sgrîn daflunio ansawdd uchel i ddarparu mynediad ar gyfer pobl yr ardal i gyfleusterau sinema a chynhadledd.

TAPE Community Music and Film

Bydd Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE yn Hen Golwyn yn defnyddio £4,982 i weithio gyda’r gymuned i greu trac sain gwreiddiol ar gyfer ffilm ddistaw a gaiff ei dangos ar draws Gogledd Cymru.

Hope Restored

Hoffai Hope Restored yng Nghonwy ddefnyddio £1,650 i brynu pebyll, sachau teithio, matiau gwersylla a bagiau cysgu ar gyfer pobl ddigartref yn ardal Llandudno.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: