Hwylio Llŷn i lwyddiant

Plas Heli flags editMae Plas Heli yn codi proffil Penrhyn Llŷn fel cyrchfan dwristiaid diolch i gymorth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Dyma ei Swyddog Marchnata, Elin Aaron, yn esbonio sut:

“Waw! Am haf a hanner! Mae hi yn tynnu at ddiwedd mis Awst ac mae’r chwe wythnos ers i ni dderbyn goriadau Plas Heli wedi hwylio heibio, ar un llaw, ond yn teimlo fel petai fisoedd yn ôl ar y llall.

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau newydd sbon ym Mhwllheli yw Plas Heli. Mae’r cwmni nid er elw sydd yn rhedeg yr adeilad wedi derbyn grant Cronfa Cymunedau’r Arfordir gwerth £120,000 i’w alluogi i farchnata’r adnoddau am ddwy flynedd.  Yn sgil y grant yma y cefais i fy mhenodi dros flwyddyn yn ôl fel Swyddog Marchnata.

Gyda’r dywarchen gyntaf yn cael ei thorri ar yr adeilad newydd ar yr un diwrnod ag yr oeddwn i yn dechrau roedd fy misoedd cyntaf yn y swydd yn eithaf araf a rhwystredig – heb adnoddau i’w marchnata roedd rhaid canolbwyntio ar y syniad o’r hyn fydd gan y ganolfan i’w chynnig ar ôl agor ei drysau.

Mae gan Plas Heli rhywbeth i’w gynnig i farchnad eang iawn, o’r gymuned leol ac ymwelwyr all alw i mewn am baned tra’n cerdded llwybr yr arfordir neu logi ystafell am awr, i’r clybiau awyr agored sydd yn defnyddio’r ganolfan fel hwb, i drefnwyr digwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd eisiau llogi’r holl safle am noson neu ddiwrnod neu wythnos gyfan, i’r hwylwyr o bell all ddefnyddio ein pontwn digwyddiadau ac ymwelwyr newydd fel cartref i angori arni tra’n profi croeso, diwylliant a chyfoeth naturiol Llyn.

Heb gymorth Cronfa Cymunedau’r Arfordir byddai wedi bod yn amhosibl i Blas Heli fynd ati i farchnata’r ganolfan cyn iddi agor a dechrau ar y llwybr i fod yn hunan-gynaliadwy.

Plas Heli tablesAr ôl amser i ffeindio fy nhraed, dod i arfer efo’r farchnad hwylio a dod i adnabod rhywfaint ar y gymuned ym Mhwllheli roedd gofyn dylunio brand i Plas Heli a dechrau lledaenu’r neges ym Mhwllheli, Llyn, Gwynedd, Cymru, Prydain a thu hwnt.

Ers graddio ddeuddeg mlynedd yn ôl rydw i wedi cael y profiad o weithio gyda chwmnïau bach a sefydliadau mawr yn Nghymru, Prydain a thu hwnt ond dyma’r tro cyntaf i mi gael y sialens o farchnata cwmni o’r cychwyn cyntaf un. Roedd hwn yn gyfle i mi weithio gyda dylunwyr llawrydd i ddatblygu brand a delwedd gwbl unigryw, ffres a hyblyg i Blas Heli.  Yn sgîl y cymorth gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir roedd gen i gyllideb, un dynn,  ond roedd digon ynddi i sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud yn iawn ac o safon i allu cystadlu’n rhyngwladol.

Yng nghanol mis Gorffennaf roedd yr adeiladwyr yn gorffen eu gwaith a ninnau yn paratoi i groesawu 256 o hwylwyr o 37 o wledydd gwahanol.  Er gwaethaf bod yr amserlen braidd yn dynn mi roeddem ni yn barod-ish!

Ers i ni dderbyn y goriadau ar y 16eg o Orffennaf rydym wedi cynnal 4 pencampwriaeth genedlaethol, 3 pencampwriaeth ryngwladol gyda 1,479 o hwylwyr o 41 gwlad a 406 o wirfoddolwyr – i gyd yn aros, bwyta a mwynhau yn lleol gan gyfrannu i economi’r ardal. Mae hi wedi bod yn 6 wythnos brysur iawn!

Mi fydd yr hwylwyr yn gadael ddiwedd y mis ac mi fydd pethau’n ddistaw unwaith eto ar yr wyneb ym Mhlas Heli ond mi fyddwn ni i gyd yn dechrau arni i farchnata i ddenu digwyddiadau o bob math i’n tîm proffesiynol weithio arnynt. O bencampwriaethau hwylio rhyngwladol i briodasau, gigau, cyngherddau, cynadleddau, partïon, ffeiriau a cheisio denu hwylwyr o Iwerddon i Blas Heli, Pwllheli a Llyn.“

Plas Heli logoOs hoffech wybod mwy am Blas Heli, ewch i’w gwefan, Trydar neu Facebook.

Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gweinyddu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ei nod yw annog datblygiad economaidd cymunedau’r arfordir trwy ddyfarnu ariannu i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s