Mynd i'r cynnwys

Cwrdd â’r dyn a fydd yn gwneud arian i chi

Medi 11, 2015

Dewi Smith at Better BidsAethom i gwrdd â Dewi Smith, Swyddog Datblygu yn y Tîm Cynigion Gwell. Mae Dewi yn arwain ar y gefnogaeth i ymgeiswyr sy’n cyflwyno cais llawn i raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.

Mae cyngor o’r Tîm Cynigion Gwell mor ddefnyddiol bod 65% o’r ymgeiswyr hynny sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn debygol o gael grant, o’i gymharu â chyfradd llwyddiant o 50% ar gyfer y sawl sydd ddim yn defnyddio’r gwasanaeth. Dyma Dewi’n esbonio manylion y gefnogaeth sydd ar gael.

 

Felly beth yw gwasanaeth Cynigion Gwell?

Mae Tîm Cynigion Gwell yn darparu cyngor personol am ddim, gweithdai, gweminarau, a gwefan bwrpasol yn llawn adnoddau ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cael eu gwahodd i gyflwyno cais llawn ar gyfer rhaglen Pawb a’i Le.

 

Mae’n swnio’n rhy dda i fod yn wir! Beth yw’r anfantais?

Does dim anfantais a dweud y gwir, y Gronfa Loteri Fawr sy’n talu am y gwasanaeth ac mae am ddim i ymgeiswyr. Os yw’ch ffurflen gais yn amlinellu’ch cynnig yn cyrraedd y nod, bydd y Gronfa yn eich rhoi mewn cysylltiad â nhw.

 

Beth sy’n gwneud y cyngor mor ddefnyddiol? 

 Gan ofyn iddo ddisgrifio profiad casgliadol 45 mlynedd y Tîm, dywedodd Dewi, ‘unrhyw sefyllfa sy’n codi, mae gennym brofiad ohono’. Mae hyn yn cynnwys profiad yn gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr ac asesu ceisiadau – gan roi syniad go dda i’r tîm o’r hyn mae’r Gronfa yn edrych am mewn cais a phrosiect wedi’i gynllunio’n dda.  Mae gan ein swyddogion datblygu brofiad helaeth o gyflwyno gwasanaethau ar lefel llawr gwlad a lefel cenedlaethol ac maen nhw hefyd wedi eistedd ar Bwyllgor Pawb a’i Le yn y gorffennol. Mae’r gweithdai a’r gweminarau yn ymwneud â phynciau fel dangos tystiolaeth, ysgrifennu deilliannau a strategaethau ymadael.

 

Dydw i heb gyflwyno amlinelliad o fy nghais eto – ydw i’n gallu defnyddio’r gwasanaeth?

Gallwch a na allwch. Gan fod y gwasanaeth wedi’i hanelu’n bennaf at y sawl a wahoddir i gyflwyno cais llawn mae’r gefnogaeth 1:1 iddyn nhw yn benodol. Os oes lleoedd gwag ar weithdai neu gweminarau, mae’r rhain yn cael eu cynnig i’r gymuned yn ehangach.

Fodd bynnag, mae digon o gefnogaeth ar gael – e-bostiwch y Gronfa Loteri Fawr yn uniongyrchol am gyngor ariannu neu cymerwch olwg ar yr amrywiaeth eang o gyngor ar gael ar wefan y Gronfa

 

Beth fyddai’ch darn orau o gyngor i ymgeiswyr Pawb a’i Le?

 Dangoswch dystiolaeth – dyna ganolbwynt mwyafrif y prosiectau da. Os gallwch chi ddangos i’r ariannwr bod wir angen eich prosiect a beth fyddai’r effaith o beidio â derbyn yr arian – rydych chi hanner ffordd yno. Darllenwch ein prif ddarnau o gyngor ar ymgynghori yma

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: