Roedd yr ymdeimlad o gefnogaeth fel cael fy lapio mewn blanced gynnes.

Main imageDyfarnwyd £716,529 i’r prosiect Down to Earth yn Ne Cymru gan y rhaglen ariannu Pawb a’i Le i sefydlu eu prosiect ‘Adeiladu Cymunedau. Dyma Alan Gee yn dweud wrthym beth mae’r prosiect yn ei olygu iddo fe:

“Alan Gee ydy fy enw i, dwy flynedd yn ôl fe gwympais a thorrais fy mhenglog mewn pedwar lle.

Newidiodd fy mywyd yn gyfan gwbl. Roeddwn i’n uwch reolwr galluog gyda phrofiad o ymdrin â niferoedd mawr ac amrywiol o bobl a phrosiectau.

Prin y gallwn i gynnal sgwrs am y flwyddyn gyntaf, ac roedd hyd yn oed taith i’r siopau lleol gyda helpwyr yn drawmatig.

Yn hydref 2014 dechreuais fynd i’r prosiect ymadfer Down to Earth a arweinir gan y Seicolegydd Clinigol Dr Zoe Fisher.

Roedd yr ymdeimlad o gefnogaeth a chyfeillgarwch a gefais gan yr aelodau staff Jon, Seb a phawb fel cael fy lapio mewn blanced gynnes. Galluogodd yr ymdeimlad hwnnw o ddiogelwch a sicrwydd i mi gymryd camau cychwynnol yn ôl i’r byd, ac o fewn cyfnod amser byr iawn sylweddolais fy mod yn cymryd camau mawrion.

Centre 2Anogodd Jon, Hwylusydd yng ngwir ystyr y gair (gwneud yn haws neu’n llai anodd; helpu ymlaen), i mi helpu a chefnogi eraill ar y cwrs.

Yn ddiweddar, gofynnwyd i mi Gadeirio Cynhadledd Anafiadau i’r Ymennydd y daeth mwy na 400 o weithwyr iechyd proffesiynol iddo. Heb y gefnogaeth a’r anogaeth a roddwyd i mi gan Down to Earth ni fyddwn wedi meddwl bod hyn yn bosib hyd yn oed.

Erbyn hyn, diolch i Down to Earth, gwir gredaf fod unrhyw beth yn bosib.”

Beth yw “Adeiladu Cymuned”?

Mae’r prosiect rhyfeddol hwn a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi grwpiau bregus a difreintiedig i, yn llythrennol, adeiladu eu cyfleuster hyfforddiant cymunedol eu hunain gan ddefnyddio deunyddiau prydferth a chynaliadwy o ffynonellau lleol. Mae’r rhaglenni hyfforddi achrededig yn cefnogi cyfranogwyr i greu rhywbeth gwirioneddol syfrdanol ac yn eu helpu nhw i ailadeiladu eu bywydau ar yr un pryd.

Centre 1Gallwch gymryd rhan yn y prosiect hwn naill ai trwy wirfoddoli ddydd Gwener neu fel mentor gwirfoddolwyr yng nghanol yr wythnos. Mae Down to Earth hefyd yn derbyn cyfeiriadau grŵp ar gyfer y rhaglenni achrededig. I gael gwybod mwy, ewch i’w gwefan, Twitter neu Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s