Bywyd newydd i bobl hŷn ym Môn

Mae gwasanaeth ymgyfeillio Cadwyn Môn Age Cymru Gwynedd a Môn yn llinell fywyd ar gyfer pobl hŷn sydd yn aml yn profi teimladau “ofnadwy” o unigedd ac unigrwydd. Yma, mae rhai pobl hŷn o’r ardal a’u gwirfoddolwyr yn rhannu eu profiadau.

Lesley a Minnie
Lesley a Minnie

Minnie Brimecombe, sy’n 82 oed, oedd prif ofalwr ei chwaer am fwy na 30 mlynedd. Pan fu farw o ganser, roedd bywyd Minnie mewn darnau.

Meddai: “Fi oedd prif ofalwr fy chwaer gan iddi ddioddef o arthritis rhiwmatoid. Pan fu farw bedair blynedd yn ôl aeth fy myd ar chwâl – roeddwn i ar goll. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd wedi fy nharo i gan fod fy mywyd mor llawn yn gofalu amdani.

Felly cysylltais ag Age Cymru, a dywedant y byddent yn anfon rhywun i fy ngweld i. Daeth y fenyw hyfryd, Lesley, ac mae wedi bod yn fendith ar fy mywyd. Os nad oeddwn wedi gwneud rhywbeth ar y pryd, byddwn i wedi bod yn llanastr llwyr. Cynigiodd Lesley i fynd â mi allan unwaith yr wythnos am ddeng wythnos, ac ar ôl i’m hamser gyda hi ddod i ben, dywedodd yr oedd hi’n bwriadu dod ataf. Fel arfer mae hi’n mynd â mi i’r siopau – rydym yn dod ymlaen mor dda gyda’n gilydd. Heb Lesley byddwn i yn y nefoedd. Hi yw’r unig beth sydd gennyf i edrych ymlaen ato nawr – bendith arni. Rwy’n casáu meddwl am yr hyn na fyddai wedi digwydd petai hi heb ddod. “

“Mae’n rhoi ystyr i fy mywyd”

Mae Lesley Haggis, sy’n wirfoddolwr gyda Chadwyn Môn, bellach yn cyfrif Lesley fel un o’i chyfeillion agosaf.

Meddai Lesley: “Roeddwn am wneud gwahaniaeth i’w bywyd hi. Roedd hi mor isel ac wedi cael profedigaeth yn ddiweddar. Daethom ni ymlaen gyda’n gilydd yn syth. Gan ei bod hi mor unig roeddwn eisiau parhau i fynd i’w gweld hi a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Erbyn hyn dw i ddim yn rhoi terfyn amser ar fy ymweliadau – mae’n cymryd faint bynnag o amser gan fod hi fel cwrdd i fyny gyda ffrind.

“Pryd ces i wybod am Gadwyn Môn roeddwn yn gyffrous iawn. Dyma’r gwaith gwirfoddol gorau dwi erioed wedi’i wneud. Rwy’n hynod hoff o wneud e ac mae’n rhoi rhywbeth yn ôl i mi hefyd – mae’n gwneud fy mywyd yn werth chweil. Mae Cadwyn Môn yn gwneud i ni deimlo’n gynnes ac wedi’n gwerthfawrogi, fel bod rhywun yn gofalu amdanom ni.”

“Rwy’n berson gwahanol nawr”

Michael a John
Michael a John

Teimlodd John Jenkins, 87 oed, sy’n gyn-beiriannydd gyda Swyddfa’r Post yn unig ac wedi’i ddiflasu pan fu farw ei wraig bron tair blynedd yn ôl.  Roedd hynny hyd nes i Michael ymddangos.

“Roeddwn i’n unig. Roedd y teimlad yn ofnadwy a ches i byliau o banig hefyd. Rwy’n rhywun gwahanol nawr – rwyf wedi dod allan o fy nghragen ychydig. Rwyf wedi fy nghyfyngu gyda phethau corfforol ond rwy’n gryf yn feddyliol eto. Gwnaeth cwrdd â Mike 100 y cant o wahaniaeth. Gallaf fynd unrhyw le nawr ond o’r blaen roeddwn yn arfer llusgo fy nhraed.”

Ffurfiodd Michael Bourhill, sy’n wirfoddolwr, gyfeillgarwch agos gyda John ar ôl darganfod eu bod yn rhannu diddordebau tebyg.

Meddai Michael: “Pan gwrddais â John yn gyntaf roedd e’n foi clên gyda’r sgiliau cymdeithasol i ddod ymlaen gyda phobl, felly aethom yn ffrindiau’n eithaf cyflym. Aethom i lawer o leoedd gyda’n gilydd. Mae’r ddau ohonom ni’n hoffi pethau fel rheilffyrdd, cerddoriaeth ac amgueddfeydd hanesyddol. Mae’n amlwg ei fod e wedi cael bywyd diddorol a theimlais y gallai gael bywyd diddorol arall. O fewn ychydig o wythnosau roedd e wedi gwella’n rhyfeddol. “

Mae gwasanaeth ymgyfeillio Cadwyn Môn Age Cymru’n darparu cyfeillgarwch a chyfeillach ar gyfer pobl dros 50 oed sy’n byw ym Môn. Mae’n cefnogi pobl hŷn i ymweld â gweithgareddau a chanolfannau a chymryd rhan yn eu cymuned leol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s