Gwneud gofod gwag yn fan gwych

Lorna Aherne
Lorna Aherne

Ymunodd Lorna Aherne â Space Saviours gan iddi fod mor angerddol o ran adfer hen berllan i helpu gwneud ei hystâd yn well. Yma mae hi’n esbonio pam y cymerodd hi ran yn y prosiect, a gafodd ei ariannu gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

“Adeiladwyd yr ystâd lle dwi’n byw, Court Farm, Cwmbrân, 60 mlynedd yn ôl ond cyn hynny roedd perllan enfawr. Pan adeiladwyd y tai yn y 1960au, collwyd y perllannau i wneud lle ar gyfer parc chwarae, gan gynnwys yn yng nghanol yr ystâd. Dros amser tynnwyd y cyfarpar chwarae ymaith ac ni roddwyd rhai newydd yn ei le.

Ymunais â Space Saviours yn 2015, es i’r gweithdai i gyd a chwrdd â llawer o bobl a mudiadau sy’n gwneud sut gymaint o waith gwych. Gyda chymorth gan Space Saviours ffurfiais grŵp bach yn gyfan gwbl ar gyfer yr ystâd. Cawsom lawer iawn o gefnogaeth gan Space Saviours a Chadwch Gymru’n Daclus, a helpodd i ymgeisio am grant i blannu 17 rhywogaeth coeden ffrwythau leol. Aeth popeth yn llyfn iawn heb unrhyw drafferthion. Daeth tîm ieuenctid bron Afon i helpu gyda’r plannu, ynghyd â chymdogion lleol.

Mae’r prosiect hwn wedi bod yn gyflawniad ysgubol. Mae wedi gwella’r ystâd ac mae’r trigolion wrth eu boddau â’r berllan. Rydym yn derbyn cefnogaeth gan gynghorwyr lleol i osod meinciau. Byddwn yn argymell Space Saviours yn fawr i brosiectau gan fod eu profiad a’u gwybodaeth yn werthfawr tu hwnt. Hebddynt, ni fyddai wedi rhedeg mor llyfn.

“Dyma gyflawniad gwych yr ydym i gyd yn falch ohono”

Yn ddiweddar fe es i gyda’r tîm Space Saviours i seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, ac yna fe gipiom y 3edd  wobr ar gyfer cyfranogiad tenantiaid. Dyma gyflawniad gwych yr ydym i gyd yn falch ohono.”

Mae Space Saviours yn helpu cymunedau i drawsnewid gofod gwag i le gwych. Gyda chefnogaeth gan Dai Cymunedol Bron Afon, United Welsh, Cymoedd i’r Arfordir a Thai Calon, mae’r prosiect yn cefnogi tenantiaid a chymunedau ar draws pedair ardal i gynllunio newidiadau i fannau agored yn eu hardaloedd.

Yn 2014 a 2015 cynhaliwyd gweithdai gyda phartneriaid gan gynnwys Sustrans, Cadwch Gymru’n Daclus, Cyfoeth Naturiol Cymru, The Urbanists, Chwarae Cymru a Thyfu Pobl ac anogwyd pobl sydd â syniadau i ddod i ddarganfod sut i gynllunio eu syniad ar gyfer man agored.

Yn dilyn y gweithdai, parodd Space Saviours Lorna gyda Chadwch Gymru’n Daclus a’i cefnogodd hi i greu perllan gymunedol.

Ac yn ddiweddar cafodd prosiect chwarae naturiol Space Saviours yn Wildmill, Pen-y-bont ar Ogwr, a reolir gan Gymoedd i’r Arfordir ei arddangos yn y Senedd fel enghraifft ragorol o landlord cymdeithasol yn cefnogi ac yn datblygu syniadau ei denantiaid.f

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s