“Alla i ddim fforddio gadael i fy ysgyfaint fy atal rhag cael bywyd normal.”

Mae’n ddiwrnod hydrefol braf ac mae diwedd y flwyddyn ar ddod. Yn Hosbis Dewi Sant yn Llandudno mae Bill Ganley, sy’n 73 oed ac yn hanu o Landdulas yng Nghonwy, yn eistedd i lawr. Wrth edrych arno ni fyddech chi’n meddwl bod unrhyw beth o’i le gydag ef, mae’n edrych yr un mor iach ag unrhyw ddyn arall yn ei saithdegau.

Yn anffodus, fodd bynnag, mae Bill yn byw gyda ffibrosis yr ysgyfaint, cyflwr sy’n ei achosi i fod yn fyr ei anadl ac â pheswch sych parhaus nad oes modd ei wella, ac sy’n gadael cleifion yn ceisio lliniaru’r symptomau ac arafu ei gynnydd.

Mae Bill yn Glaf Gofal Dydd yn Hosbis Dewi Sant ac wedi mynychu Uned Gofal Dydd Hosbis Dewi Sant dros y ddeng wythnos ddiwethaf ar ôl cael ei gyfeirio yno gan ei feddyg ymgynghorol. Mae Bill wedi byw gyda’r cyflwr ers pum mlynedd ond wedi’i weld e’n gwaethygu yn ystod y 12 mis diwethaf.

Ac yntau â gwên ar ei wyneb mae Bill  yn canmol gwaith staff Hosbis Dewi Sant yn syth. “Mynd i Hosbis Dewi Sant yw’r peth gorau yr wyf wedi’i wneud erioed. Rwy’n hoffi bob dydd Iau yn yr Uned Gofal Dydd yn fawr. Pan es i yno am y tro cyntaf, sylweddolais ei fod yn sut gymaint o hafan heddwch. Mae’r gofal wedi’i ysgogi i raddau helaeth gan gleifion. Mae gan y staff a gwirfoddolwyr amser i bawb, yn benodol mae ganddynt amser i siarad, maen nhw mor barod i helpu. Dyna pam dwi’n credu bod defnyddio arian y Loteri ar gyfer prosiectau fel hyn yn beth mor bwysig.”

Wrth i Bill siarad am fyw gyda’i gyflwr gellir clywed y rhwystredigaeth yn ei lais am ba mor anodd y mae i ddelio â’r symptomau. Mae’n rhaid i Bill ymdopi â phyliau difrifol o besychu nifer o weithiau bob dydd am hyd at bymtheg munud ar y tro fel arfer, ond ar un achlysur bu’n pesychu’n drwm yn ddi-stop yn bedair awr gan beri blinder a phoen eithafol iddo fe yn ogystal â phyliau o banig.

“Mae pryder yn broblem fawr gydag anawsterau anadlu. Gall arwain at banig, mae popeth yn tynhau a gall fod teimladau o arswyd. Heb fod yn siŵr a ydych yn mynd i ddal dy anadl eto. Mae technegau dysgu fel ymlacio’n helpu arafu popeth i lawr. Unwaith y byddwch yn arafu pethau i lawr mae popeth yn mynd yn fwy esmwyth.”

“Gall byw gyda’r cyflwr ysgyfaint yma fod yn rhwystredig iawn.  Ond ni allaf fforddio gadael i fy ysgyfaint fy atal rhag parhau i gael bywyd normal, felly rwy’n gwneud fy ngorau glas, er ychydig yn arafach.”

“Ar gyfer cleifion gyda fy nghyflwr i, byddai cymryd rhan mewn  rhaglen blinder, pryder ac anadlu fel cynllun newydd Hosbis Dewi Sant yn darparu cymorth sylweddol. Mae dysgu am strategaethau ymdopi a sut i oresgyn anawsterau mor bwysig.”

Derbyniodd Hosbis Dewi Sant £4,983 fel rhan o’r cyhoeddiadau diweddaraf rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i gefnogi cleifion yn ardal Conwy sy’n byw gyda chlefydau blinder, pryder ac anhawster anadlu.

Gallwch gael gwybod mwy am brosiectau eraill a ariannwn trwy ddilyn ni ar Twitter a hoffi ni ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s