Mynd i'r cynnwys

Pawb a’i Le – 7 peth nad oeddech chi’n eu gwybod

Hydref 26, 2015

Untitled design (2)Mae ein rhaglen grantiau Pawb a’i Le wedi bod yn agored er 2007, mae’n darparu grantiau rhwng £5,001 ac £1 miliwn i brosiectau yng Nghymru ac mae ganddi gyllideb flynyddol o £17.8 miliwn i ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw sy’n cwmpasu meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd a’r gymuned.

Trwy’r rhaglen hon gallwn ariannu prosiectau lleol a phrosiectau sy’n gweithredu mewn mwy nag un ardal ddaearyddol, yn rhanbarthol neu ledled Cymru. Gallwch ddarllen am rai o’r prosiectau rydym wedi dyfarnu grantiau iddynt yma.

Rydym bob amser yn gwrando ar adborth gan gwsmeriaid, ac yn unol â’ch sylwadau rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’r rhaglen, y ffurflen gais a’r nodiadau arweiniad.

Dyma’n crynodeb ni o’r newidiadau:

  1. Mae terfyn geiriau ar y Ffurflen gais cam 1 bellach
  1. Bydd modd i ymgeiswyr ymgeisio am hyd at 5 mlynedd o ariannu o’i gymharu â’r 3 blynedd flaenorol
  1. Ni fydd angen i brosiectau sy’n gofyn am dros £500,000 ddangos eu bod yn arloesol mwyach.
  1. Mae ein Harweiniad tir ac adeiladau wedi cael ei ddiweddaru.
  1. Mae ein harweiniad ar ymgeisio am Grant Datblygu Cyfalaf yn fwy clir bellach.
  1. Mae’r swm ar gyfer grantiau datblygu cyfalaf wedi cynyddu. Bydd modd i ymgeiswyr ymgeisio am Grant Datblygu Cyfalaf o hyd at 10% o’r cyfanswm costau, hyd at uchafswm o £50,000.
  1. Daeth y newidiadau hyn i rym o 12 Hydref 2015.

Beth allwch chi ymgeisio amdano?

Mae’r rhaglen yn eithaf hyblyg, a gallwch ofyn i ni ariannu unrhyw gost sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â rhedeg eich prosiect. Gall hyn gynnwys costau gwirfoddoli, cyflogau staff, cyfarpar TG, hurio lleoliad, monitro a gwerthuso, gwaith adeiladu, costau adnewyddu – a mwy hefyd!

Cyflwyno cais

Nid oes terfyn amser ar y rhaglen. Pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais Cam 1 byddwch yn derbyn penderfyniad o fewn 30 niwrnod gwaith – naill ai’n eich gwahodd i gyflwyno cais Cam 2 llawn, neu ddarparu adborth ynghylch pam rydym wedi gwrthod eich cais am ariannu.

Mwy o wybodaeth

Os ydych yn ystyried ymgeisio i’r rhaglen ac fe hoffech gael mwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, anfon e-bost atom yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk  neu ffoniwch ni ar 0300 123 0735. Os oes gennych nam ar y clyw gallwch ffonio trwy’r gwasanaeth cyfnewid testun ar 18001 plws 0300 123 0735.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: