Cefnogaeth i ofalwyr trwy eu caffi eu hunain

Marie CurieMae prosiect Gofalu am Ofalwyr yng Nghymru Marie Curie yn darparu cyfres o weithdai a sesiynau gwybodaeth am ddim i gefnogi gofalwyr pobl sy’n byw gyda chlefyd terfynol.

Mae’r prosiect tair blynedd sy’n gweithio ar y cyd gyda byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddoli’n anelu at rymuso gofalwyr gyda’r wybodaeth a’r gwydnwch y mae arnynt eu hangen i edrych ar ôl y person y maent yn gofalu amdanynt adref.

Ymysg uchafbwyntiau’r prosiect hyd yma mae’r fenter Caffi Gofalwyr arloesol, sy’n gwahodd gofalwyr i gaffi gwib am baned, darn o deisen a sgwrs anffurfiol am y gofalu y maent yn ei wneud. Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mawrth cyntaf ac olaf bob mis, ac mae mwy na 100 o ofalwyr eisoes wedi ymweld â’r caffi yn Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth ers iddo agor ei ddrysau ym mis Mawrth eleni.

O ganlyniad i lwyddiant y cynllun, mae tîm prosiect Gofalu am Ofalwyr yng Nghymru Marie Curie wedi estyn y Caffi Gofalwyr i ddigwyddiadau cymunedol, ac maent wrthi’n ymchwilio i opsiynau i sefydlu digwyddiadau rheolaidd mewn rhannau eraill o Gymru.

Meddai Susan Court, Rheolwr y Prosiect Gofalu am Ofalwyr yng Nghymru: “Mae’r prosiect yn cefnogi gofalwyr unrhyw un sy’n byw gydag unrhyw glefyd terfynol o adeg y diagnosis. Rydym yn anelu at sicrhau y gall gofalwyr hygyrchu’r gefnogaeth a’r buddion y mae arnynt eu hangen i barhau i ofalu am y rhai sydd agosach iddynt, a chynnal iechyd a lles da eu hunain ar yr un pryd. Mae’r ymyrraeth gynnar hon yn ceisio darparu amgylchedd cefnogol ac adeiladu gwydnwch a hyder gofalwyr, gan eu helpu i barhau i wynebu’r heriau y gall rôl y gofalwr eu creu.

“Mae’r Caffi Gofalwyr wedi bod yn llwyddiant ysgubol hyd yma, ac efallai’n un o’n sianelau gorau ar gyfer cysylltu â gofalwyr. Yn bennaf rwy’n credu bod hynny’n ymwneud â chreu amgylchedd ble y gall pobl alw heibio a chwrdd â phobl eraill, rhannu eu profiadau, dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol, neu hyd yn oed cael rhywfaint o amser tawel ar eu pennau eu hunain.”

Er y gellid ystyried bod cynllun y Caffi Gofalwyr yn dlws yng nghoron y prosiect, mae tîm y prosiect hefyd wedi cynnal mwy na 40 o sesiynau gwybodaeth i estyn allan i ofalwyr ar draws Cymru. Mae llawer o’r sesiynau yn dilyn thema benodol, ac mae’r pynciau’n cynnwys ‘Time for Me – Mindfulness for Carers’, ‘Am I Doing the Right Thing?’ a ‘Thinking About the Future’.

Yn ystod yr Wythnos Gofalwyr, cydweithiodd y prosiect â nifer o bartneriaid i godi ymwybyddiaeth o’r materion a wynebir gan ofalwyr ifanc trwy gêm fwrdd ddifyr a rhyngweithiol. Mae ‘I Care…Do You?’ yn cael ei ddosbarthu i ysgolion a grwpiau sy’n cefnogi gofalwyr ifanc a phobl ifanc ar draws Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro.

Mewn rhannau eraill o’r wlad, mae’r prosiect Gofalu am Ofalwyr yng Nghymru’n darparu ariannu rhannol ar gyfer nyrs rôl ddeuol sy’n rhoi cefnogaeth mewn cartrefi ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â rhedeg sesiynau ymwybyddiaeth yn y gymuned.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Gofalu am Ofalwyr yng Nghymru Marie Curie, ewch i we-dudalen y prosiect, e-bostiwch susan.court@mariecurie.org.uk neu ffoniwch 02920 426023.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s