“Mae’n sioc i mi y gallaf wneud sut gymaint”

20140129_124944
Liam

Mae ein rhaglen Dyfodol Disglair werth £14 miliwn wedi bod yn cynyddu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl ifanc ag anableddau yng Nghymru er mwyn iddynt feddu ar y sgiliau, yr wybodaeth a’r galluoedd i reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau. Yma gallwch ddarllen ddwy stori am ei llwyddiant hyd yma.

Stori Liam

“Rwy’n 18 oed ac mae gennyf awtistiaeth. Es i’r Siop Wybodaeth a ches i’r manylion i gysylltu ag A Dynamic Future. Roedd gwneud cynifer o bethau mor anodd i mi, siarad â phobl, trefnu arian ac ysgrifennu CV.

Roeddwn eisiau:

  • Cael swydd â thâl – ysgrifennu CV, dod o hyd i swydd, dod o hyd i’r ffordd ar y bws
  • Cael fy lle fy hun i fyw – Cael swydd i dalu amdano, dysgu trefnu cyllideb, dysgu sut i goginio
  • Pasio fy mhrawf gyrru, Talu am wersi a’r prawf

Mewn un o gyfarfodydd Dynamic Future cwrddais â Jenny a Terry, gweithiwr, a rhoddwyd ffurflen i mi ei llenwi a chafodd fy mam un hefyd, a ofynnodd lawer o bethau amdanaf i, yr hyn y gallwn ei wneud, beth yr oeddwn eisiau ei wneud a sut yr oeddwn yn meddwl am wneud e – yr hyn yr oedd angen i mi ei ddysgu.

Roedd gan Dynamic, y brif elusen, gyswllt â Sainsbury’s a thrwy hyn roeddent yn gallu dod o hyd i brofiad gwaith ar fy nghyfer yn y siop. Mwynheais hyn yn fawr, a ches i gymorth a chefnogaeth gan Terry trwy’r wythnos. Roeddwn yn hoffi pob rhan ohono’n fawr, dim ond y gwaith cyfrifiadurol yr oeddwn i’n casáu.

Ar ddiwedd fy mhrofiad gwaith, daeth swydd glanhau i fyny yn y caffi. Helpodd Terry i mi lenwi ffurflen, gwnes i fy CV a daeth Terry gyda mi i’r cyfweliad. Helpodd fi i baratoi amdano. Awgrymodd pethau y dylwn eu gwisgo, gwnaethom ymarfer ateb cwestiynau a dywedodd wrthyf sut brofiad y byddai. Dysgais gyda Terry hefyd sut i ddefnyddio’r bws a thacsis i gyrraedd y gwaith a mynd adref.

Ces i’r swydd – rhan amser ac ar nosweithiau ond mae’n wych ennill fy arian fy hun. Mae Terry hyd yn oed wedi fy helpu i ysgrifennu cynllun cyllideb ar gyfer fy arian.

Rwy’n dysgu coginio yn fy amser sbâr yn ystod y dydd a gallaf goginio caws ar dost. Ar ddiwedd y prosiect coginiais bryd o fwyd ar gyfer fy Mam. Rwyf yn awr wedi pasio fy mhrawf gyrru. Mae Mam yn falch, ond wedi cael sioc y gallaf wneud sut gymaint. Yr wyf i wedi hefyd.

Hoffais ddod i’r prosiect Dynamic Future gan fod Terry wedi fy helpu i ddod o hyd i swydd, ysgrifennu CV a chreu cyllideb. Rwy’n credu fy mod yn gweld fy hun yn gweithio gyda ffrindiau newydd.

Gwnes i fy apwyntiad cyntaf ar fy mhen fy hun. Yn awr rwy’n edrych ymlaen at ddysgu sgiliau bywyd newydd fel golchi fy nillad fy hun a choginio.”

Ynghylch y Prosiect Dynamic Future

Dyfarnwyd £956,000 iddo i gefnogi ac arwain pobl ifanc hyn rhwng 14 a 25 oed yn Wrecsam nad ydynt yn elwa o wasanaeth sy’n cynnig cefnogaeth, cymorth neu gyngor mewn perthynas â chyfleoedd ar gyfer eu dyfodol.  Mae hyn yn cynnwys helpu sicrhau lleoedd coleg neu wirfoddoli, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Darllen stori Winnie

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s