Mynd i'r cynnwys

Gwneud bywyd yn well yn 2015

Rhagfyr 17, 2015
Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Cyfarwyddwr Cymru John Rose

Yma, mae cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose, yn disgrifio ei uchafbwyntiau o’r flwyddyn:

“Eleni gwnaethom ni ddau gyhoeddiad pwysig: lansiwyd ein Fframwaith Strategol, sy’n amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer sut y byddwn  yn gweithio gyda chymunedau dros y chwe blynedd nesaf a chyhoeddwyd ein blaenoriaethau ariannu ar gyfer Cymru.

Ac yn ystod 2015, rydym wedi dosbarthu tua £100,000 y dydd yng Nghymru i gefnogi dyheadau pobl y maent eisiau gwella bywyd yn eu cymunedau.

Ar ben hynny rydym wedi lansio rhaglenni ariannu newydd gan gynnwys Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 ac Ar y Blaen 2. Rydym wedi adnewyddu ein rhaglen Pawb a’i Le ac wedi bod yn gweithio ar nifer o rai newydd sy’n lansio y flwyddyn nesaf, yn edrych yn benodol ar dlodi gwledig yng Nghymru ac ar yr amgylchedd.

Mae’n anodd dewis uchafbwyntiau personol ymysg cynifer o brosiectau a darnau o waith gwych eleni, ond dyma rai sy’n dod i’r meddwl:

  • Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 21 oed. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae teulu’r Loteri yng Nghymru – y Gronfa Loteri Fawr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Chwaraeon Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru – wedi buddsoddi £1.5 biliwn mewn prosiectau chwaraeon, y celfyddydau, treftadaeth, elusennau, iechyd, addysg a’r amgylchedd gan newid bywydau er gwell. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn cael ystod eang o effeithiau cadarnhaol ar bobl.
  •  Gwelodd ein rhaglen Gafael mewn Grant nodedig bum grŵp cymunedol yng ngogledd Cymru’n rhannu £25,000 Roedd yn bartneriaeth gyda’r North Wales Chronicle a’r North Wales Pioneer a ofynnodd i ddarllenwyr ddewis y prosiectau cymunedol buddugol trwy bleidlais gyhoeddus.
  • Mae gan Simon Wakelin, sy’n 23 oed, gadair olwyn oddi ar ffordd a drawsnewidiwyd yn benodol i dorri lawntiau ym Mynachlog Skanda Vale yn Sir Gâr. Fe’i ganwyd gyda Dystroffi’r Cyhyrau Duchenne – anhwylder genetig anghyffredin sy’n peri i’w gyhyrau ddirywio dros amser – ac mae wedi bod yn breswylydd yn hosbis y mynachlog a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr ers dwy flynedd. Torri’r lawntiau yw un o’r pethau y mae Simon yn ei wneud i liniaru teimladau o ddiflastod ac unigedd. Gallwch ddarllen amdano yma.
  • Mae ein rhaglen grantiau bach Arian i Bawb yn parhau i gael effaith enfawr. Dim ond y mis diwethaf, sicrhaodd Same But Different yn Wrecsam sylw yn y cyfryngau ledled y byd ar ôl derbyn £5,000 i godi ymwybyddiaeth o blant sydd â chlefydau a syndromau anghyffredin.

Mae cynifer o uchafbwyntiau wedi bod eleni ac rwyf wedi mwynhau cydweithio â chymunedau yng Nghymru i sicrhau bod arian achosion da’n parhau i wneud gwahaniaeth rhyfeddol.

Yn 2016 byddwn yn estyn allan i hyd yn oed yn fwy o bobl a chofiwch, rydym eisiau clywed oddi wrthych chi hefyd felly cysylltwch â ni os oes gennych syniad a fydd yn helpu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich ardal.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus, a Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi.”

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: