Mynd i'r cynnwys

£8.8 miliwn i drawsnewid eich cymuned

Ionawr 11, 2016

Rydym wedi lansio ein rhaglen amgylcheddol newydd sbon, Creu Eich Lle. Bydd y rhaglen yn defnyddio £8.8 miliwn i drawsnewid amgylcheddau naturiol lleol yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn fuddsoddiad ar y cyd rhwng y Gronfa Loteri Fawr ac arian Cyfrifon Segur i alluogi cymunedau i wneud trawsnewidiadau cadarnhaol a chynaliadwy i’w hamgylchedd naturiol lleol, a bydd yn cefnogi cymunedau i ddyfeisio eu gweledigaeth a chynlluniau eu hunain ar gyfer cadw neu wella eu hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy’n ddiwallu eu hanghenion nhw ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r rhaglen yn targedu naw awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys: Caerffili, Conwy, Sir y Fflint, Ynys Môn, Casnewydd, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Wrecsam. Bydd cyrff trydydd sector a chymunedau’n gallu ymgeisio am grantiau rhwng £500,000 a £2 miliwn ar gyfer prosiect saith mlynedd!

Mae’r rhaglen yn agored i geisiadau! I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ac am sut y gallwch ymgeisio, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/creueichlle ffoniwch 0300 123 0735, ffôn testun 0845 6021 659 neu e-bostiwch ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: