Mynd i'r cynnwys

Gwirfoddolwch dros brosiect

Ionawr 18, 2016

#BigVolunteer.pngYnghylch #Gwirfoddolwch

Gallwch chi gymryd rhan mewn #Gwirfoddolwch

Rydym yn gwybod pa mor galed y mae prosiectau’n gweithio i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Maen nhw’n dweud wrthym mai nid dim ond yr arian ond y bobl sy’n cymryd rhan a’r cyfleoedd a grëir sy’n helpu newid bywydau.

Gyda #Gwirfoddolwch byddwn yn rhoi cyfle i bobl wirfoddoli dros brosiectau a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, gan helpu creu newid cadarnhaol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, neu rydych yn brosiect a ariennir sy’n chwilio am wirfoddolwyr, darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy.

Os oes gennych gyfrif Facebook, ewch i #Gwirfoddolwch ar Facebook, os na, darllenwch ymlaen.

 

Darllenwch hyn os ydych eisiau gwirfoddoli

Gall darpar wirfoddolwyr adnabod cyfleoedd gwirfoddoli yn eu cymunedau lleol gan ddefnyddio ein sianelau digidol.

  • Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw chwilio Twitter, Facebook neu Instagram gan ddefnyddio’r hashtag #Gwirfoddolwch / #BigVolunteer.
  • Bydd yr holl brosiectau sy’n cymryd rhan yn swyddogol yn rhannu eu gwybodaeth ar ein tudalen Facebook (a’r map Google isod) fesul gwlad neu ranbarth o Loegr.
  • Gallwch glicio’r dolenni i gael mwy o wybodaeth am y prosiectau y mae gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli drostynt.
  • Ar ôl i chi ddewis prosiect, gallwch gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth ac i ymgeisio.

Os nad ydych ar Facebook gallwch ddefnyddio’r map Google isod:

 

Darllenwch hwn os ydych yn brosiect a ariennir gennym ni

Sefydlwyd #Gwirfoddolwch i gefnogi’r prosiectau rydym yn eu hariannu i recriwtio gwirfoddolwyr yn 2016.

  • Y cyfan y mae angen i brosiectau ei wneud yw cwblhau’r ffurflen syml hon, ac os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster sylfaenol, byddwn yn ychwanegu’ch gwybodaeth at ein tudalen Facebook a’r map Google isod. Dyma’r lle i ddarpar wirfoddolwyr gael gwybod mwy am eich prosiectau a sut i gysylltu â chi os oes ganddynt ddiddordeb mewn gwirfoddoli.
  • Anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu’n uniongyrchol â chi.
  • Byddwn hefyd yn hyrwyddo #Gwirfoddolwch ar draws llawer o’n sianelau digidol.
  • Ar gyfryngau cymdeithasol byddwn yn defnyddio’r hashtag #Gwirfoddolwch / #BigVolunteer, a byddem yn hapus iawn i weld prosiectau eraill a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn ei ddefnyddio i hysbysebu eu cyfleoedd gwirfoddoli.
  • Rydym hefyd yn annog pawb sy’n cymryd rhan i ddefnyddio #Gwirfoddolwchar eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eu hunain i rannu cynnwys a chadw’r sgwrs i fynd.

 

Ymwadiad:

Mae Gwirfoddolwch yn cael ei rhedeg gan y Gronfa Loteri Fawr (“Cronfa”) i helpu cysylltu Mudiadau â darpar Wirfoddolwyr. Mae Gwirfoddolwyr a Mudiadau’n cytuno i ymwneud â’i gilydd ar eu menter eu hunain yn unig ac yn cydnabod nad yw’r Gronfa’n argymell y naill barti i’r llall ac felly ni fydd yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am weithred(oedd) y naill barti na’r llall. Dylai Mudiadau a Gwirfoddolwyr gyflawni eu diwydrwydd dyladwy eu hunain ar ei gilydd.

 

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: