Mynd i'r cynnwys

Gwneud gwahaniaeth gwerth £30 miliwn i gymunedau yng Nghymru

Ionawr 29, 2016

Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi cyhoeddi bod ganddo fwy na £30 miliwn ar gael i gefnogi grwpiau yng Nghymru sydd eisiau gwella bywyd yn eu cymunedau.

Fel rhan o’i chynlluniau i gynyddu ymwybyddiaeth o’r ariannu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, cwrddodd ag 14 o Aelodau Cynulliad yn y Senedd yng Nghaerdydd i’w hannog i ledaenu’r gair yn eu hetholiadau.

Dyma sut aeth y dydd ymlaen…

Senedd Montage.jpg

Gwnaethom gwrdd ag 14 o Aelodau Cynulliad yn nigwyddiad y Senedd

O’r cychwyn cyntaf cafwyd teimlad positif iawn am y digwyddiad. Tywynnodd yr haul ar y Senedd wrth i staff osod eu stondin yn yr Oriel, gan ddisgwyl cyrhaeddiad yr Aelodau Cynulliad a’u staff cefnogi’n awyddus.

Yn bresennol yn y digwyddiad oedd Winnie Ling Long sydd eisoes wedi elwa o ariannu a ddyfarnwyd i Shine a redir gan Gymdeithas Tai Taf yng Nghaerdydd. Fe helpodd Winnie i ddatblygu ei sgiliau fel rhiant.

Daeth ei merch ifanc, Lea, i’r digwyddiad a threuliodd y diwrnod yn swyno pawb a gwrddodd â hi, gan ymddangos mewn lluniau gyda nifer o Aelodau Cynulliad hyd yn oed. Dywedodd wrth aelod o staff ei bod hi’n hapus iawn, pan ofynnwyd pam iddi atebodd hi “Achos bod gan fi a Mami dŷ nawr!”

Daeth Winnie i’r digwyddiad i ddangos ei gwerthfawrogiad a chodi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd ariannu eleni, a dangosodd ei doniau fel pobydd trwy ddylunio ei theisennau bach ei hun wedi’u haddurno gyda logo’r Gronfa Loteri Fawr.

Meddai: “Pan edrychaf yn ôl dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi profi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau mawr, ond rwy’n gwybod na fyddwn wedi medru cael mynediad at gefnogaeth pan oedd ei hangen arnaf heb ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr.

“Mae’r gefnogaeth yr wyf wedi’i derbyn wedi rhoi hwb go iawn i’m hyder,  helpu fi i gredu yn fy ngalluoedd fy hun a dilyn fy mreuddwyd o fod yn bobydd proffesiynol un dydd.”

Yn ddigon buan dechreuodd Aelodau Cynulliad a’u staff cefnogi droi i fyny ac roedd bwrlwm go iawn ar yr Oriel, gyda phobl a oedd yn mynd heibio ac ymwelwyr â’r Senedd yn aros i edmygu’r teisennau a’r balwnau lliwgar, sgwrsio gyda Winnie a gwylio Aelodau Cynulliad yn cael lluniau wedi’u tynnu gyda map pinc llachar o Gymru wedi’i addasu’n arbennig ar gyfer y Gronfa Loteri Fawr!

Meddai Gweinidog Cymunedau a Thaclo Tlodi Cymru, Lesley Griffiths, a gefnogodd y digwyddiad: “Mae arian gan y Gronfa Loteri Fawr eisoes wedi cael effaith sylweddol ar gymuned yma yng Nghymru, gan gefnogi creu cyfleusterau a gwasanaethau gwerthfawr newydd. Rwy’n annog grwpiau ledled Cymru sydd â syniadau gwych am sut i wella bywydau pobl yn eu cymunedau i gyflwyno eu cynigion.”

Gwerthfawrogwyd y digwyddiad yn fawr, gyda rhai lluniau gwych a llwyddiant go iawn wrth ennyn diddordeb llawer o Aelodau Cynulliad, eu staff cefnogi a hyd yn oed etholwyr a ddaeth gyda rhai Aelodau Cynulliad i ddangos eu cefnogaeth.

Meddai Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose: “Roedd y digwyddiad heddiw yn y Senedd yn ymwneud â sicrhau bod Aelodau Cynulliad yn ymwybodol o’r cyfleoedd y mae ein hariannu’n eu darparu mewn etholaethau ar draws Cymru a’r gwahaniaeth anhygoel y mae’n ei wneud i bobl a’u cymunedau.

“Yn 2016, byddwn yn estyn allan i hyd yn oed yn fwy o bobl gyda’r £30 miliwn hwn a chofiwch ein bod ni eisiau clywed oddi wrthych chi hefyd, felly cysylltwch â ni  os oes gennych syniad a fydd yn helpu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich ardal chi.”

Gallwch gael gwybod mwy am yr ariannu sydd ar gael yng Nghymru trwy fynd i http://www.cronfaloterifawr.org.uk/, dilyn @LoteriFawrCymru ar Twitter neu hoffi’r dudalen Facebook.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: