Mynd i'r cynnwys

Cwrdd â Catrin Davies: Sut i wireddu eich syniadau

Chwefror 1, 2016

Ar ôl i chi dreillio’r we am wybodaeth ynghylch ariannu a darllen pentwr o nodiadau arweiniad, weithiau does dim byd gwell na chael sgwrs hen ffasiwn go dda dros y ffôn. Dyna ble dw i’n camu i mewn. Fy rôl i yn y Gronfa Loteri Fawr fel Cynorthwy-ydd Cyfathrebu yw darparu gwybodaeth a chyngor ar ymgeisio am grantiau.

Mae un ymholiad yr wyf yn dod ar ei draws yn aml yn ymwneud â chymhwyster – ‘a fydd y Gronfa Loteri Fawr yn ariannu fy mhrosiect?’ Yn anffodus nid oes unrhyw ateb syml ac weithiau mae prosiectau’n anghymwys. Wrth gwrs maen nhw’n syniadau gwych o hyd, ond yn aml dyna’r broblem, dim ond syniadau yw nhw.

Sut i ddatblygu eich syniad a’i wireddu.

Yn gyntaf, mae angen i chi sicrhau bod modd i chi ymgeisio a bod eich mudiad yn gymwys i dderbyn ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r gofynion penodol yn amrywio o raglen i raglen, ond dyma ein meini prawf sylfaenol:

  • rydych yn grŵp nid er elw sydd â chyfansoddiad
  • mae gennych gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig sy’n mynnu bod o leiaf dau berson nad ydynt yn perthyn i’w gilydd yn llofnodi pob siec neu ddidyniad
  • mae gennych gorff llywodraethu gydag o leiaf tri pherson nad ydynt yn perthyn i’w gilydd ar y bwrdd

Yn aml rwy’n cynghori pobl i ymweld â gwe-dudalen Dechrau Arni CGGC os nad yw eu mudiad yn bodloni’r gofynion hyn. Mae’r we-dudalen hon yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol am sut i sefydlu grŵp sy’n gymwys i dderbyn ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr ac mae hyd yn oed yn cynnwys cyfansoddiad enghreifftiol i’ch helpu gyda’r broses.

Ymchwil yw’r ail beth. Mae angen i chi sicrhau bod eich prosiect yn gwneud rhywbeth y bydd y Gronfa Loteri Fawr yn ei ariannu, a pha ffordd well o wneud hyn na thrwy ychydig o ymchwil? Mae angen i chi ddarganfod hefyd p’un ai arian gan y Gronfa Loteri Fawr yw’r opsiwn gorau ar gyfer eich mudiad. Efallai y byddwch yn darganfod nad yw eich prosiect yn cyfateb yn gyfan gwbl i’n nodau neu ei fod yn fwy addas ar gyfer dosbarthwyr eraill arian y loteri (dyma ddolen i’r holl ddosbarthwyr loteri eraill http://www.achosiondayloteri.org.uk). Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein rhaglenni ar-lein ond gallwch ofyn am gopi caled hefyd trwy ffonio ein Llinell Gymorth.

Y trydydd peth yw ei fod yn hanfodol y gallwch chi ddarparu sail resymegol gref dros eich prosiect a’i fod yn rhywbeth y mae ei angen ar y gymuned. Awgrymiad gwych: Os ydych yn bwriadu ymgeisio i’n rhaglenni grant mawr, rwy’n argymell yn aml eich bod yn ymgeisio i Arian i Bawb yn gyntaf er mwyn i chi brofi a pheilota’ch prosiect. Mae’n dangos i ni hefyd y gallwch chi reoli grant, gan fod elfen o’n hasesiadau’n seiliedig ar brofiad eich mudiad o reoli prosiectau. Trwy gwblhau’r camau hanfodol hyn, dylech chi fod yn barod i ddechrau llenwi’ch cais.

Cofiwch, nid oes unrhyw gwestiwn yn rhy fach a gallwch ffonio ni gydag unrhyw ymholiad sydd gennych ar 0300 123 0735, e-bostio ni yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu gofrestru i dderbyn ein eFwletin i dderbyn newyddion y Gronfa Loteri Fawr.

Beth am hoffi ni ar Facebook www.facebook.com/biglotteryfundwales neu ddilyn ni ar Twitter @LoteriFawrCymru i gael mwy o awgrymiadau defnyddiol.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: