Sut i hyrwyddo’ch prosiect ar-lein

Abergele Parochial Church Council 5.jpg

Mae hysbysebu eich prosiect ar sianelau ar-lein yn ffordd wych o roi gwybod i bobl am y gwaith syfrdanol yr ydych yn ei wneud yn eich cymuned. Mae’n ffordd dda hefyd i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol weld sut mae’r arian y maent yn ei wario’n cael effaith ar bobl a’u cymunedau.

Isod mae rhai awgrymiadau i’ch helpu i gychwyn arni gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer ar-lein.

Gwefan neu blog

Mae’n syniad da i sefydlu gwefan neu blog ar gyfer eich prosiect er mwyn i ddarpar fuddiolwyr, eich cymuned ehangach neu arianwyr a chefnogwyr eraill weld yr hyn a wnewch a chael gwybod sut i gysylltu â chi.

Mae darparwyr fel WordPress yn eich galluogi i greu gwefan am ddim, bron heb unrhyw wybodaeth arbenigol o gwbl. Mae digonedd o offer ar gael a all eich helpu i greu gwefan syml ar gyfer eich prosiect, a bydd modd i chi bostio diweddariadau’n gyflym ac yn hwylus. Gallwch ei gysylltu â’ch sianelau cyfryngau cymdeithasol hefyd, hyd yn oed!

Cyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn wahanol i wefan gan ei fod yn sgwrs uniongyrchol gydag un person neu â grŵp, a gall unrhyw un gychwyn arni. Mae cannoedd o sianelau cyfryngau cymdeithasol ar gael, Twitter, a Facebook yw’r rhai mwyaf cyffredin. Mae’r rhain yn lleoedd gwych i bostio ffotograffau a fideos o’ch prosiect a fydd yn ennyn diddordeb y cyhoedd yn eich prosiect ac yn eu hannog i rannu’ch cynnwys gyda phobl eraill.

Os nad oes gennych broffiliau cyfryngau cymdeithasol eto, gallwch eu creu nhw’n hawdd. Maen nhw ar gael am ddim ac nid oes rhai i chi fod yn arbenigwr. Mae’n syniad da i rywun yn eich mudiad fod yn gyfrifol am hwn er mwyn i chi wybod eich bod yn ymateb ac yn postio’n rheolaidd, ac i sicrhau bod gennych set o ganllawiau sylfaenol i sicrhau bod yr hyn rydych yn ei bostio’n berthnasol i’ch mudiad neu brosiect.

Mae Twitter a Facebook yn cynnig arweiniad gwych ar fanteisio i’r eithaf ar gyfryngau cymdeithasol fel mudiad. Bwrw golwg ar y tudalennau gwe hyn i ddysgu sut i greu proffil gwych a chyrraedd cynulleidfa eang

Twitter: https://biz.twitter.com/en-gb/twitter-organizations-nonprofits

Facebook: www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page

Un enghraifft o brosiect a ddenodd faint rhyfeddol o gyhoeddusrwydd ar-lein ar gyfer eu hunain oedd Same but Different, deiliad grant Arian i Bawb diweddar sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o glefydau anghyffredin. Gan ddefnyddio rhai o’r awgrymiadau uchod, gwnaethant dderbyn sylw ledled y byd gan gynnwys erthyglau yn y Huffington Post yn yr Unol Daleithiau, Women’s Weekly yn Awstralia, a llawer mwy ar draws Ewrop, Asia a Gogledd America, yn ogystal â darllediadau ar ITV Wales a BBC Cymru Wales. Mae maint y sylw a dderbynion nhw’n dangos o ddifrif i ba raddau y gall mudiad gyda hyd yn oed swm bach o ariannu hysbysebu eu prosiect.

Gallwch gymryd rhan mewn sgyrsiau gyda ni i gael gwybod beth sy’n digwydd gyda phrosiectau eraill yn eich ardal, cyfleoedd ariannu newydd neu rannu syniadau. Dilynwch ni ar Twitter a thagiwch ni yn eich twîts gan ddefnyddio @CronGymYLG, hoffwch ni ar Facebook gan ddefnyddioThe National Lottery Community Fund Wales a dywedwch wrthym am eich prosiectau. Mawr hoffem glywed am y gwaith anhygoel rydych yn ei wneud, a gallwn eich helpu chi i ddathlu’ch llwyddiant, felly gofalwch roi gwybod i ni sut mae pethau’n mynd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s