Dydw i ddim wir yn gwybod ble fydden ni pe bai ni heb gael ein cyfeirio at y grŵp hwn.

Dyfarnwyd £4,940 i Talking Hands Deaf Children a’r Gwasanaeth Pobl Ifanc yn Abertawe trwy raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Dyma un rhiant, Louise Rigdon, yn dweud mwy wrthym pam ddechreuodd hi a’i bachgen pum mlwydd oed, Jack, fynychu’r grŵp a beth sydd wedi digwydd ers hynny.

“Dydw i ddim wir yn gwybod ble fydden ni pe bai ni heb gael ein cyfeirio at grŵp Talking Hands. Maen nhw’n llythrennol wedi newid ein bywydau a ni allaf ddiolch digon iddynt am bopeth maen nhw wedi gwneud drosom! 2014 yw’r flwyddyn a fydd yn fy nghof am byth. Canfuwyd bod fy mab, Jack, 5 mlwydd oed ar y pryd, yn awtistig ym mis Chwefror. Roeddwn yn gwybod bod y diagnosis yma’n dod, felly doedd hynny ddim yn ormod o syndod.

“Fodd bynnag, ym mis Gorffennaf, canfuwyd bod byddardod graddol arno, a’i fod yn hollol fyddar yn ei glust chwith, ac yn gymedrol fyddar yn ei glust dde. Un diwrnod, fe fydd yn gwbl drwm ei glyw. A bod yn hollol onest, fe dorrodd hyn fy nghalon. Roedd yn gymaint o sioc, a doeddwn i’n llythrennol ddim yn gwybod ble i droi!

“Rydw i’n gallu cofio’n glir y diwrnod dywedodd Athro’r Plant Byddar wrthyf am Talking Hands Deaf Children & Young People, a’r tro cyntaf i ni fynd i’r Tiddlers Club. Roeddem wedi’n hamgylchynu gan deuluoedd o’r un meddylfryd, a oedd nid yn unig yn gefnogaeth wych i mi a Jack, ond hefyd yn bobl ryfeddol sydd bellach yn ffrindiau.

“Rydw i a Jack wedi buddio o’r grŵp. Rydym yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain (Jack trwy chwarae a chwrdd â ffrindiau ac rydw i’n cael gwersi ffurfiol), mae gennym awyrgylch diogel i drafod ein pryderon, i gael cymorth a theimlo fel “rhan o gymuned”! Rydw i bellach yn helpu rhedeg Tiddlers Group ar ddydd Mercher, ac rydw i’n gobeithio fy mod yn cynnig yr un gefnogaeth i rieni ag y derbyniais i wrth gychwyn.

“Pan rydych chi’n cael clywed bod anhawster gan eich plentyn, gall fod y wybodaeth fwyaf trawmatig a thrist ar gyfer y rhiant a’r plentyn. Fodd bynnag, gyda grwpiau megis Talking Hand Deaf Children and Young People, gallwch dderbyn y gefnogaeth a’r cariad sydd eu hangen arnoch, a chlust teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i wrando. Dydw i ddim wir yn gwybod ble fydden ni pe bai ni heb gael ein cyfeirio at y grŵp hwn. Maen nhw’n llythrennol wedi newid ein bywydau a ni allaf ddiolch digon iddynt am bopeth maen nhw wedi gwneud drosom!”

Darganfyddwch fwy am yr ariannu sydd ar gael yng Nghymru trwy ymweld â’n gwefan, ein dilyn ar Twitter @CronGymYLG neu hoffi ein tudalen ar Facebook The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s