Oes angen cymorth arnoch i godi arian?

main image.jpgDr Martin Price, Cadeirydd, Sefydliad Codi Arian Cymru

Rydym yn deall bod codi arian yn swydd anodd – un sy’n wobrwyol, ond yn anodd ar yr un pryd. Gall y Sefydliad Codi Arian wneud y swydd honno ychydig yn haws, p’un ai trwy hyfforddiant a chyngor uniongyrchol, neu drwy helpu codwyr arian i fynd yn rhan o rwydwaith mawr a chefnogol.

Mae Sefydliad Codi Arian Cymru’n cefnogi codwyr arian ac elusennau unigol yn eu hymdrechion codi arian ar draws Cymru i gyd. Mae ein haelodau – waeth p’un a ydynt yn unigolion, sefydliadol neu’n gorfforaethol – yn cymryd rhan oherwydd eu bod yn ymrwymedig i gyflawni’r safonau codi arian uchaf.

Os ydych eisiau cynyddu incwm ar gyfer eich grŵp cymunedol, meddyliwch yn wahanol am godi arian ac fe gewch gyfle gwell o lwyddo trwy ddilyn y 4 cam hwylus a ganlyn.

Cam 1: Ymunwch â’ch grŵp lleol

Mae gennym Grwpiau Rhanbarthol yng Ngogledd, Gorllewin a De Cymru sy’n cwrdd yn rheolaidd gyda rhaglenni o siaradwyr, ac sydd hefyd yn darparu cyfle i gwrdd â chodwyr arian eraill yn anffurfiol. Mae rhwydweithio’n hanfodol ar gyfer y nifer mawr o godwyr arian unigol mewn elusennau bach yng Nghymru. Mae’n ddefnyddiol rhannu pryderon a gofidion gyda phobl sydd yn yr un sefyllfa.

Cam 2: Cwrdd â’r arbenigwyr

Dyma gyfod anodd ar gyfer grwpiau cymunedol, gyda’r cyfryngau’n ymosod yn anwybodus a rheoliadau codi arian newydd ar gyfer elusennau.  Mae’r Sefydliad yn darparu adroddiadau clir a chwestiynau allweddol ar gyfer 2016 i’ch helpu i ddeall beth sy’n digwydd.

Rydym yn rhedeg gweithgareddau eraill hefyd ac yn gwahodd arbenigwyr codi arian adnabyddus i rannu eu gwybodaeth. Er enghraifft, clywsom yn ddiweddar gan Joe Saxton o NfpSynergy ar dueddiadau ac ymchwil codi arian.

Institute_of_Fundraising_Logo.jpgCam 3: Gwella’ch sgiliau

Rydym yn cynnig rhaglen hyfforddiant parhaus o gyrsiau cyflwyno, diwrnodau sgiliau i gymwysterau megis Tystysgrif Codi Arian ar gyfer codwyr arian yng Nghymru.  I dderbyn manylion y digwyddiadau, hyfforddiant a chyfleoedd diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein briffiau e-bost ceri@institute-of-fundraising.org.uk

Cam 4: Eisiau mwy o wybodaeth?

Darllenwch y blogiau diweddaraf, bwrw golwg ar yr arweiniad ac adnoddau ac edrychwch ar y calendr hyfforddi yn www.institute-of-fundraising.org.uk

Os ydych eisiau ymaelodi, neu mae gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’n digwyddiadau neu hyfforddiant, cysylltwch â – Pam Dodd Rheolwr Sefydliad Codi Arian Cymru yn ein swyddfa yn 21 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9HA.  Ffoniwch 0292 034 0062 neu e-bostiwch pam@institute-of-fundraising.org.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s