Datgelu un o Dlysau Cudd Cymru

Mewn cornel brydferth o Ogledd-ddwyrain Cymru fe ddewch o hyd i Dŷ Glyn Wylfa a’i diroedd yn Y Waun, Wrecsam. Mae’r tŷ Fictoraidd, a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1899, yn amlwg yn yr ardal. Mae’r safle bellach yn llawn bywyd diolch i’w statws newydd fel menter gymdeithasol ffyniannus sy’n cynnwys caffi, canolfan ymwelwyr ac ystod eang o fusnesau a chyfleusterau cymunedol.

Ond gallai’r stori wedi bod yn wahanol iawn. Yn y 1960au prynwyd y tŷ gan yr awdurdod lleol ac fe’i defnyddiwyd fel un o swyddfeydd y cyngor a depo cynnal a chadw hyd at 2005. Wedi’i adael yn wag, aeth yr adeilad yn adfeiliedig a bachodd lladron y cyfle i dynnu unrhyw beth o werth allan o’r eiddo, ac yn 2007 cyhoeddwyd cynlluniau i ddymchwel y tŷ a gwerthu’r tir.

Wedi’u symbylu gan eu nod o adfywio’r gymuned a diogelu eu treftadaeth leol ryfeddol, dechreuodd grŵp ymroddedig o drigolion ymgyrchu i achub y tŷ rhag cael ei ddymchwel.

Yn 2010, cofrestrwyd y mudiad fel Ymddiriedolaeth Ddatblygu ac mae’r saith o drigolion lleol a wirfoddolodd i ffurfio pwyllgor rheoli dros dro bellach wedi’u hadnabod fel Ymddiriedolaeth Menter Gymdeithasol a Datblygu Glyn Wylfa.

Mae Brian Colley, 64 oed, yn un o’r trigolion a gamodd i’r adwy i gynnig ei arbenigedd. “Roedd yr adeilad mewn cyflwr truenus gyda’r holl ffenestri wedi’u torri a’r glaw yn treiddio. Roedd wedi’i glirio allan gan ladron ac roedd blaen y tŷ ble mae’r caffi nawr wedi’i ordyfu’n llwyr – nid oeddech chi’n gallu gweld yr adeilad o’r ffordd hyd yn oed.”

“Yn 2011 sicrhawyd ein buddugoliaeth gyntaf gyda grant datblygu gwerth bron £33,000 gan y rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT). Yn 2012 derbyniom ail grant o dros £600,000 i ddatblygu’r prosiect yn llawn a’i drawsnewid i brif atyniad twristiaid a menter gymdeithasol.

Dyna oedd eiliad o lawenydd go iawn i ni i gyd, ni fyddem wedi cael ariannu ar gyfer y math hwn o brosiect unrhyw le arall. Dyma gynllun partneriaeth gwych ac roedd yn ddull hynod arloesol o ddod â chwa o awyr iach i ased segur yn ein cymuned.”

“Tair blynedd ar ôl i’r drysau agor, mae’r canlyniadau’n galonogol tu hwnt. Yn ogystal â dod â’r gymuned ynghyd, mae wedi rhoi hwb i’r economi leol hefyd ac wedi creu cyfleoedd cyflogaeth y mae eu hangen yn fawr. Mae un ar ddeg o bobl wedi’u cyflogi yn y caffi, pedwar ohonynt yn amser llawn, ac mae pobl ifanc leol wedi’u cyflogi ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau.

Glyn Wylfa - Glyn Wylfa Community Enterprise and Heritage Centre 1“Mae 90% o’r swyddfeydd wedi’u rhentu allan i fudiadau lleol, gan gynnwys yr heddlu lleol ar ôl i swyddfa’r heddlu gau. Bellach, mae gan drigolion y cyfle i gael ‘paned gyda phlismon’ bob wythnos i godi unrhyw bryderon sydd ganddynt am blismona a throsedd yn yr ardal.

“Rydym wedi dod â chwa o awyr iach yn ôl i safle adfeiliedig ac rydym yn darparu gwasanaethau a darpariaeth leol, a dod â’r gymuned ynghyd ar yr un pryd.

“Mae’r gymuned yn siarad am hyn gyda balchder ac mae 35,000 o bobl wedi ymweld â ni dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi rhagori ar yr holl ragamcanion yn ein cynllun busnes o ran ymwelwyr, targedau ariannol ac elw crynswth. Mae’r arian a wnawn yn cael ei ail-fuddsoddi mewn datblygu’r cyfleusterau.”

Darganfyddwch fwy am yr ariannu sydd ar gael yng Nghymru trwy ymweld â’n gwefan, ein dilyn ar Twitter @CronGymYLG neu hoffi ein tudalen ar Facebook The National Lottery Community Fund Wales.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s