Gweinidog yn gweld o lygad y ffynnon sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi pobl ifanc i ddychwelyd i gyflogaeth

Main image.pngYn ddiweddar cyfarfu Gweinidog Llywodraeth Cymru, Ken Skates, â phobl ifanc o Sir Ddinbych sy’n dychwelyd i’r gwaith diolch i gymorth grant gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cyfarfu’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth â phobl ifanc sy’n hygyrchu cefnogaeth HWB Dinbych, datblygiad £2.2m a reolir gan y Gymdeithas Tai Grŵp Cynefin.

Ymunwyd â Mr Skates ar yr ymweliad gan Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, a gyfrannodd fwy na £420,000 mewn ariannu ar gyfer y prosiect.

Mae’r HWB yn darparu ystod o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, gan gynnwys clwb ceiswyr gwaith a redir gan grwpiau cymunedol Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, Cymunedau dros Waith a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

KFP_3210.jpgFel rhan o’i ymweliad, cyfarfu Mr Skates ag aelodau’r clwb swyddi a oedd yn cymryd rhan mewn sesiwn galw heibio yn yr HWB, lle gall mynycheion dderbyn cymorth i lunio CV, chwilio am swyddi ar-lein, ysgrifennu at ddarpar gyflogwyr a dysgu technegau cyfweld.

Rhoddwyd taith i Mr Skates o gwmpas yr HWB, sy’n cynnwys ystafell TG, gofod gweithgareddau cymunedol a phedair ystafell ddosbarth a ddefnyddir gan Goleg Llandrillo.

Un person ifanc sy’n elwa o’r gwasanaeth a ddarperir gan HWB yw Will Hession. Ac yntau wedi cael dim ond swyddi achlysurol heb unrhyw gyfleoedd hir dymor, aeth Will yn ddadrithiedig ar ôl nifer o geisiadau aflwyddiannus am swyddi.

Ar ôl i brofedigaeth deuluol ei adael yn wynebu digartrefedd, cyfeiriwyd Will i’r Hafod, prosiect llety a gynorthwyir a leolir yn HWB Dinbych.

Yn ogystal â darparu llety, lluniwyd rhaglen gefnogaeth benodedig gan swyddogion Grŵp Cynefin a leolir yn HWB Dinbych, i ddatblygu hyder a sgiliau byw’n annibynnol a rheoli arian Will.

KFP_3125 (002).jpgGyda chymhelliant newydd ac agwedd bositif, mynychodd Will sesiynau clwb swyddi rheolaidd a redir gan Brosiect Ieuenctid Dinbych, a’i helpodd i chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt, a datblygu CV cryno.

Bu i’w amynedd ddwyn ffrwyth yn ddiweddar pan lwyddodd mewn cais am swydd lafurio gyda chwmni adeiladu lleol.

Meddai Ann Davies, rheolwr canolfan HWB Dinbych: “Oherwydd i ni gael HWB Dinbych yn lleoliad canolog ar gyfer mentrau fel y clwb swyddi a’r sesiynau galw heibio yr ymwelodd Mr Skates â nhw, rydym wedi medru gwneud gwir wahaniaeth i bobl ifanc fel Will wrth eu cefnogi nhw i gael mynediad at waith yn ardal Dinbych.”

Enillodd HWB Dinbych Wobr Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn 2015 yng Ngwobrau Tai’r Deyrnas Unedig, y brif seremoni wobrwyo ar gyfer sector tai’r Deyrnas Unedig.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s