Canllaw ar gyfer dechreuwyr i ganlyniadau prosiect

Castlehaven Community Centre (8).jpgBeth yw canlyniad prosiect

Canlyniadau yw’r newidiadau neu wahaniaeth a ddaw yn sgil eich prosiect dros amser.

Dyma’r hyn a ddaw allan o’r hyn a wnewch yn hytrach na’r gweithgareddau neu wasanaethau a ddarparwch.

Mae gweithgareddau’n disgrifio’r union bethau y byddwch yn ei wneud, fel:

 • Cyflwyno gweithdy celf a chrefft
 • Creu cynlluniau cefnogi wedi’u teilwra
 • Rhedeg gweithdai amgylcheddol
 • Trefnu hyfforddiant i gyflogwyr
 • Cydgrynhoi ymchwil ar yr hyn sy’n gweithio

Ar ôl i chi ysgrifennu’ch canlyniadau, mae’n arfer da gofyn i’ch hun p’un a ydynt yn dangos y gwahaniaeth y mae’r prosiect yn ei wneud (canlyniad) neu a ydynt yn dweud wrthym beth mae’r prosiect yn ei wneud (y gweithgaredd). Os na allwch adnabod y gwahaniaeth penodol, ni ddylid cynnwys hyn fel canlyniad.

Wrth ysgrifennu’ch canlyniadau, dylech gynnwys geiriau newid fel gwella, lleihau, cynnal gan y gall y rhain helpu gyda monitro nhw ar ôl eu hariannu. Er enghraifft

 

Graphic 1 (W).JPG

Cysylltu’ch canlyniadau â nod eich prosiect

Mae’n bwysig creu cyswllt clir rhwng nod cyffredinol y prosiect, y problemau sy’n wynebu’ch buddiolwyr, fel unigedd neu iechyd gwael, a’ch canlyniadau prosiect, a allai fod i leihau unigedd neu wella iechyd a lles. Gweler y diagram

 

Graphic 2 (W).JPG

Mireinio’ch canlyniadau

Mae canlyniadau’n bwysig i ni ac arianwyr eraill gan eu bod yn disgrifio effaith eich prosiect ar y rhai y mae’n gweithio gyda nhw. Treuliwch rywfaint o amser yn ystyried pwy fydd yn elwa  o’ch prosiect, sut y byddant yn elwa a pha newid rydych eisiau ei weld o ganlyniad iddo.

Graphic 3 (W).JPG

Rhestr wirio o bethau i’w hystyried

 • Penodol: Ydy’r canlyniad yn fyr, yn gryno ac yn glir?
 • Cyflawnadwy: Ydy’r canlyniad yn realistig o ystyried yr amserlen a’r adnoddau?
 • Perthnasol: Ydy’r canlyniad yn ymwneud yn uniongyrchol â nod cyffredinol y prosiect?
 • Ydy’r ‘gwahaniaeth’ i’r buddiolwr/gwirfoddolwr/mudiad/sector ehangach wedi cael ei esbonio?
 • Gwirio bod y canlyniad yn fwy na gweithgaredd?
 • Ydyw’n realistig? Mae angen eu cyflawni erbyn diwedd y prosiect. Mae addo y bydd cyn-droseddwyr mewn cyflogaeth erbyn diwedd y prosiect yn syniad gwych, ond a yw’n debygol o ddigwydd? Mae’n well datgan y bydd gan gyn-droseddwyr sgiliau cyflogadwyedd cynyddol a’u bod yn teimlo’n fwy hyderus am gyflogaeth a hygyrchu’r amgylchedd gwaith yn y dyfodol, byddai hyn yn fwy realistig ac yn gyflawnadwy.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s