Ymgeisio am ariannu – gwybod y costau meincnod

Main.jpgWrth ymgeisio am arian, gofynnir i ni’n aml ‘Pa awgrymiadau gallwch eu rhoi i ni?’ Helpu pobl/cymunedau yw’r rhai amlycaf fel arfer. Efallai y rhoddir llai o ystyriaeth i dderbyn gwerth am arian ac ymgeisio am y costau cywir ond maen nhw yr un mor bwysig. Felly mae’r blog yma yn rhoi’r ‘costau meincnod’ i chi ar gyfer ein rhaglen fwyaf poblogaidd, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Beth yw cost feincnod?

Dyma’r uchafswm y gallwn ei ariannu ar gyfer eitem benodol. Mae’r ffocws yma ar yr ‘uchafswm’ – nid oes angen i chi ofyn am y swm llawn. Mae hyn yn helpu i dderbyn gwerth am arian.

Sut mae ymgeisydd yn cyfrifo’r gost?

Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd. Gallai fod yn ddyfynbrisiau gan gyflenwyr neu ymchwil o siopa ar y we. Gallai gynnwys profiad o brosiectau blaenorol neu debyg hefyd. Cofiwch, fodd bynnag, os yw hyn wedi digwydd cryn dipyn o amser yn ôl, ei fod yn bosib y bydd y costau wedi newid.

Beth yw’r costau meincnod?

Dyma’r uchafswm costau ar gyfer yr eitemau mwyaf poblogaidd yr ymgeisir amdanynt, gan gynnwys TAW:

Table v2 (W).jpg

Os yw’r mudiad sy’n ymgeisio’n gofyn am swm sy’n uwch na’r gost feincnod, beth fydd yn digwydd? 

Yn gyffredinol byddwn yn gostwng y swm y gofynnoch amdano. Er enghraifft, os oeddech wedi gofyn am £800 ar gyfer gliniadur, byddwn yn lleihau hyn i uchafswm o £500. Caiff hyn ei esbonio yn ein cynnig grant i chi.

Mae ein cyfarpar yn ddrutach na’r gost feincnod. A ellir ystyried cais o hyd?

Gellir, cyhyd ag y gallwch ddod o hyd i’r gweddill o rywle arall. Sylwer nid oes gwarant y byddwch yn derbyn yr uchafswm.

I gael mwy o arweiniad ac i wneud cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, ewch i’n gwefan.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s