Awgrymiadau gwych ar reoli’ch prosiect yn ddwyieithog

main image.jpgOs ydych yn derbyn ariannu gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i redeg prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ddarparu gwasanaethau penodol yn ddwyieithog, er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. Mae cynnig gwasanaethau’ch prosiect yn Gymraeg a Saesneg yn gyfle gwych i sicrhau bod eich prosiect yn hygyrch i bawb yn eich cymuned.

Dyma deg awgrymiad gwych gan Lowri Lewis, Swyddog Iaith Gymraeg y Gronfa, ar reoli’ch prosiect yn ddwyieithog.

 1. Os dydych chi ddim yn siŵr faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn eich ardal leol, beth am gysylltu â’ch Menter Iaith leol a fydd yn gallu darparu gwybodaeth ac ystadegau ar y proffil iaith o fewn ei sir.
 2. Ar gyfer unrhyw hysbyseb am swydd newydd neu staff sesiynol sy’n cael ei hysbysebu yng Nghymru, mae angen i’r hysbyseb fod yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 1. Porwch y rhestr o gyfieithwyr achrededig ar wefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru pan mae gennych ddogfen i’w chyfieithu. Gallwch chwilio yn ôl ardal a/neu faes gwaith.
 1. Argymhellwn bod grwpiau ddim yn talu mwy na £80 y 1,000 o eiriau am waith cyfieithu ysgrifenedig.
 1. Arfer gorau ar gyfryngau cymdeithasol yw cael un tudalen ddwyieithog ar Facebook a dau gyfrif ar Twitter, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg.
 1. Mewn digwyddiadau, ystyriwch roi swigen oren Cymraeg ar fathodynnau enwau siaradwyr Cymraeg i’w galluogi i adnabod ei gilydd yn hawdd.
 1. Sicrhewch fod unrhyw eitemau hyrwyddo fel baneri naid, arwyddion a llieiniau bwrdd wedi’u brandio yn ddwyieithog
 1. Wrth gynllunio pob dogfen, ystyriwch y ddwy iaith o’r cychwyn oherwydd bydd hyn yn gwneud pethau’n haws ac o bosib yn rhatach yn y pen draw
 1. Mae Tîm Hybu a Hwyluso Comisiynydd y Gymraeg, Hybu, yn gallu cynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd i sefydliadau anstatudol yn y trydydd sector a’r sector preifat i ddatblygu’u gwasanaethau Cymraeg.
 2. Peidiwch ag anghofio y gallwch gynnwys costau cyfieithu yn eich cais am grant

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau ‘Sut i…’ i’ch helpu i gyflawni’r amod hwn o’ch grant. Os hoffech ragor o gyngor ar reoli’ch prosiect yn ddwyieithog, cysylltwch â ni ar 0300 123 0735 neu ymholiadau.cymru@cronfagymunedolylg.org.uk i drafod eich ymholiadau neu i ofyn am gopi o ganllaw.

Mae canllawiau Sut i… ar gael ar y pynciau canlynol:

 • Sut i hysbysebu swydd ble mae’r Gymraeg yn hanfodol
 • Sut i ddod o hyd i sefydliadau lleol sy’n gallu helpu
 • Sut i ddod o hyd i gyfieithydd
 • Sut i gael presenoldeb dwyieithog ar-lein
 • Sut i drefnu digwyddiad dwyieithog
 • Sut i gynhyrchu dogfen ddwyieithog

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s