Mynd i'r cynnwys

Gwyliwch gynnydd y gwaith ar safle’r hosbis Dewi Sant £5m newydd yng Nghasnewydd

Mawrth 3, 2016

 

Main image.png

Mark Drakeford (ar y dde) a Malgwyn Davies, Cadeirydd Gofal Hosbis Dewi Sant yn torri’r dywarch gyntaf i gychwyn ar y gwaith.

MAE GWAITH adeiladu wedi dechrau ar ein hosbis Dewi Sant £5m newydd yng Nghasnewydd, De Cymru – a gallwch ei wylio i gyd yn digwydd yn fyw ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl prif weithredwr yr elusen, Emma Saysell.

Mae’r gwaith o adeiladu’r hosbis newydd yn cael ei ariannu gyda £3m gan Lywodraeth Cymru, £500,000 gan y Gronfa Loteri Fawr a £10,000 gan Ymddiriedolaeth Albert Hunt. Rhoddwyd y safle un a hanner erw ar gyfer yr hosbis newydd gan Gyngor Dinas Casnewydd.

A gallwch wylio’r gwaith wrth iddo ddigwydd trwy ffrwd luniau ar Twitter sy’n cael ei ddiweddaru pob 15 munud.

Caiff yr hosbis 15 gwely arbenigol ei redeg gan Ofal Hosbis Dewi Sant, yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Dinas Casnewydd.

Mae Gofal Hosbis Dewi Sant yn gofalu am fwy na 3,000 o gleifion a’u teuluoedd bob blwyddyn. Mae staff yn gofalu am gleifion sydd â chanser a chlefydau eraill sy’n cyfyngu ar fywyd megis methiant cam terfynol y galon a chlefyd niwronau echddygol.

Mae’r elusen yn gwasanaethu poblogaeth o dros 600,000 o bobl o Gasnewydd Caerffili, Torfaen, Sir Fynwy ynghyd â De a Chanolbarth Powys, gan ddarparu ei gwasanaethau am ddim.

Roedd y datblygiad yn ddiwrnod tirnod i ofal hosbis yng Nghymru gan mai dyma’r hosbis cleifion mewnol sector gwirfoddol penodedig cyntaf yng Nghymru y ganrif hon.

Meddai Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, a dorrodd y tir yn swyddogol ar safle’r hosbis newydd yng Nghasnewydd y bydd y buddsoddiad yn galluogi Gofal Hosbis Dewi Sant i gyflwyno gwasanaethau a arweinir gan gleifion a theuluoedd mewn cyfleuster newydd sbon â’r holl gyfarpar diweddaraf.

 

St Davids Hospice.jpg

Ychwanegodd fod tîm Gofal Hosbis Dewi Sant wedi datblygu model gofal lliniarol sydd wedi’i gydnabod fel model gofal o’r radd flaenaf.

Rydym mor ddiolchgar i Gyngor Dinas Casnewydd, Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r Gronfa Loteri Fawr am gydnabod ein gweledigaeth a buddsoddi ynddi.

Mae’r ganolfan cleifion mewnol newydd, a gysylltir â’r hosbis dydd presennol gan goridor, i agor ym mis Mehefin 2017 ar ôl rhaglen adeiladu 60 wythnos. Bydd yn disodli uned Hosbis Sant Ann bresennol sydd â 10 gwely.

Y prif gontractwyr yw Andrew Scott, a bydd cwmni Whitehead o Gasnewydd yn gwneud y gwaith mecanyddol a thrydanol ar yr hosbis newydd.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: