Llythyr Syrpreis y Loteri ar gyfer grŵp sy’n helpu pobl i ymadfer yn sgil camddefnyddio sylweddau

Heddiw roedd y fenter gymdeithasol NuHi yn dderbynnydd cyntaf Llythyr Syrpreis y Loteri Genedlaethol – ymgyrch newydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sy’n gweld staff yn troi i fyny’n annisgwyl mewn prosiect i ddweud wrthynt y bu eu cais am grant yn llwyddiannus.

Gwyliwch Ben Payne a Liz Hertogs yn rhoi syrpreis i’r tîm NuHi, gan gynnwys gwirfoddolwr Holly Clark a ddaeth allan o ymadfer y bore ‘ma:

Bydd NuHi yn defnyddio’r grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol o £4,775 i greu ystafell TG a gwefan er mwyn i bobl sy’n ymadfer yn sgil camddefnyddio sylweddau gael mynediad at wybodaeth a chefnogaeth:

Meddai Holly: “Pan fûm yn weithredol gaeth, addysg a hyfforddiant oedd y peth olaf ar fy meddwl. Roedd fy hyder wedi cyrraedd y gwaelod ac ni allwn weld ffordd allan. Pam es i’n lân, ddes i ar draws gwefan NuHi a meddwl y gallai fod o gymorth i mi a, gobeithio, cael rhywbeth cadarnhaol i roi ar fy CV.

Dechreuais wirfoddoli, gan helpu dylunio a chyflwyno gweithdai hyfforddiant i’r gymuned ehangach. Dechreuodd fy hyder wella a gallwn weld dyfodol i fy hun. Fe ddes i o hyd i uchafbwynt newydd gyda NuHi.”

twitter nuhi2
NuHi Ltd

Dyma sylfaenydd NuHi, Yaina Samuels, yn esbonio mwy am eu gwaith:

“Mae NuHi yn fenter gymdeithasol nid er elw yng Nghaerdydd sy’n darparu addysg a hyfforddiant ymwybyddiaeth camddefnyddio sylweddau ar gyfer y gymuned ehangach. Sefydlwyd y gwasanaeth, a redir gan ein tîm gwirfoddolwyr ymrwymedig, yn 2010 gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o gaethineb, triniaeth ac ymadfer.

Fel cyn-ddefnyddwyr a derbynyddion gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y gorffennol, defnyddir ein profiad gwerthfawr wrth ddylunio a chyflwyno hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau. Mae gan bob aelod o’r tîm eu stori eu hun o wynebu anfantais difrifol a lluosog, gan gynnwys caethineb alcohol cronig, salwch meddwl, digartrefedd ac ymddygiad troseddol. Credwn yn gryf fod newid yn bosib o gael yr amgylchedd a chefnogaeth iawn.

Mae gennyf 15 mlynedd o brofiad o fod yn gaeth i heroin a phum mlynedd ar ugain o brofiad o gefnogi eraill sy’n ymadfer. Rwyf wedi bod yn lwcus i ennill dwy wobr Gymreig ar gyfer fy ngwaith: Gwobr Menter Cymru 2015 (rownd derfynol) a Gwobr Dewi Sant (enillydd) ar gyfer Dinasyddiaeth gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ar gyfer fy ngwaith ymadfer arloesol yng Nghymru ac Affrica.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s