Ysgrifennu’n helpu Lei i gyfathrebu’n hyderus

Lei - Write Well
Lei

Dyma Lei yn esbonio sut yr helpodd cwrs Write-Well a ddarparwyd gan Arts Care Gofal Celf yng Nghaerfyrddin wedi’i helpu ailgydio yn ei angerdd am ryddiaith.

Dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi colli’r ewyllys a’r egni i ysgrifennu. Ers i mi fod yn blentyn rwyf wedi dwlu ar ysgrifennu. Efallai mai rhan o’r rheswm dros fy nghariad at ysgrifennu yw’r angen am fynegi fy hun gan i mi brofi atal dweud trwy gydol fy mywyd, yr wyf ar adegau wedi gadael iddo fy atal rhag cyfathrebu yn y ffordd yr oeddwn eisiau.

Es i rai sesiynau gweithdy cyn i mi wir gydio drachefn yn ysgrifennu, ond roedd yn amlwg i mi’n syth pa mor dda a pha mor ddiwyd y gweithiodd Jane (y tiwtor) i gynnwys pawb yn y grŵp. Trwy arweiniad Jane (a John Bilsborough, y tiwtor arall) ar y sesiynau, teimlaf fy mod wedi ymgyfarwyddo eto â ffurf, disgyblaeth ac amrywiaeth ysgrifennu. Teimlaf yn egnïol ac wedi fy annog i arbrofi gyda fy ysgrifennu, ac i roi cynnig ar y ffurfiau gwahanol y mae Jane a John yn eu cyflwyno i’r dosbarth.

O’r sesiynau rwyf wedi dysgu edrych yn fwy beirniadol ar lenyddiaeth; rhywbeth yr oeddwn wedi rhoi’r gorau i ganolbwyntio arno amser maith yn ôl. Rwy’n hoffi’r ffordd yr ydym ni i gyd, fel aelodau’r grŵp, yn cael ein hannog i ddarllen ein gwaith ein hunain yn uchel ar ddechrau pob sesiwn. A’r ffordd y cawn ein gwahodd i roi sylwadau adeiladol ar waith ein gilydd. Mae naws agored a pharodrwydd i wrando nad oedd gennyf o’r blaen, yr wyf yn meddwl ei fod yn dda iawn. Rwyf hefyd wedi gweld bod y tiwtoriaid ar gael ac yn gefnogol ar sail bersonol.

O fod yn y grŵp rwyf wedi dysgu nad wyf ar fy mhen fy hun wrth frwydro i ysgrifennu’r hyn yr wyf eisiau ei ysgrifennu a’r ffordd a wnaf hynny. Mae’r gwaith cartref rydym yn ei gael bob wythnos yn hynod werthfawr. Mae’n rhoi nod i mi ac yn fy annog i gael y ddisgyblaeth i’w gyflawni. Rwy’n hoffi naws anffurfiol y sesiynau, a theimlaf yn fwy calonogol nag erioed o ran cyflawni fy nod o ennill bywoliaeth trwy ysgrifennu.

Hefyd, rwy’n hoffi’r ffordd yr ydym i gyd yn cael ein trin fel oedolion. a theimlaf fod gan bawb yn y grŵp barch at ei gilydd; sy’n gysur pan fyddwch yn dechrau heb ormod o hyder yn eich ysgrifennu’ch hun neu’n wir, hyder yn eich hun hyd yn oed. O. Ac mae’r coffi a bisgedi ar gyfer pob sesiwn: maen nhw’n wych….

Ariannwyd Write well trwy ein rhaglen grantiau bach, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Darganfod sut i ymgeisio.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s