Creu newid cadarnhaol ar gyfer cymunedau yng Nghymru

2015-10-30-14-44-07-emma-shepherd-3-1-image1.jpgDyma Emma Shepherd, Swyddog Cyfathrebu’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, yn cyflwyno Buddsoddi’n Lleol – rhaglen sy’n gobeithio dod â newidiadau cadarnhaol a pharhaus i 13 o gymunedau ledled Cymru.

Dros y deng mlynedd nesaf byddwn yn gweithio gyda thri ar ddeg o gymunedau ar draws Cymru ar raglen o’r enw Buddsoddi’n Lleol. Bydd pob cymuned yn derbyn £1 miliwn ar gyfer eu hardal leol – ond y gwahaniaeth gyda Buddsoddi’n Lleol yw mai’r gymuned sy’n penderfynu ar beth yn union y byddant yn gwario’r arian.

Efallai bydd rhai cymunedau’n penderfynu bod cludiant cymunedol yn flaenoriaeth, gallai fod y bydd rhai eraill eisiau canolbwyntio ar gyflogaeth, iechyd, cymryd adeilad cymunedol drosodd, datblygu busnesau lleol, cefnogi teuluoedd sydd â phlant bach, gweithgareddau pobl ifanc… beth bynnag y mae’r gymuned yn penderfynu sy’n bwysig iddynt hwy. A chan fod pob cymuned yn unigryw, bydd y rhaglen yn wahanol ei natur ym mhob ardal.

Dim ond dau faen prawf sydd. Yn gyntaf, rydym am i gynifer o bobl â phosib o’r gymuned ddweud eu dweud am sut caiff yr arian ei wario. Ac yn ail, hoffem weld prosiectau hir dymor a chynaliadwy, fel y bydd etifeddiaeth barhaus i’r cymunedau pan ddaw Buddsoddi’n Lleol i ben.

Dechreuwyd ar ein gwaith yn hydref 2015 yn dilyn gwaddol o £16 miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, felly rydym yng nghamau cynnar iawn y rhaglen o hyd, gan fynd allan i gymunedau, cael syniad o’r gwaith sydd eisoes yn digwydd yno, cwrdd â’r bobl sy’n byw yno a darganfod sut maent yn teimlo am yr ardal leol. Ar hyn o bryd, mae gennym bedair cymuned sydd wedi ymrwymo’n ffurfiol. Penywaun (Rhondda Cynon Taf), Cefn Golau (Blaenau Gwent), Llwynhendy (Sir Gâr), a Hubberston a Hakin (Sir Benfro).

Nesaf byddwn yn cychwyn ar y cam ‘Dechrau Arni’, gan ryddhau swm bach o arian i bob cymuned i ymgynghori â chynifer o bobl â phosib o’r ardal leol am beth sy’n bwysig iddynt hwy, yna dechrau creu cynllun ar gyfer yr ardal am sut y caiff yr arian ei wario. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n gweithio yn yr ardal. Nid oes angen gwneud pob penderfyniad nawr – gan fod Buddsoddi’n Lleol yn rhaglen deng mlynedd mae gennym bob disgwyliad y bydd cynlluniau’n esblygu ac yn newid dros gyfnod y rhaglen.

Rydym yn wirioneddol gyffrous i weld ym mha gyfeiriad y bydd y prosiect yn mynd â ni ym mhob ardal, a sut mae cymunedau’n defnyddio’r arian. Dros y misoedd i ddod byddwn yn cyhoeddi’r naw cymuned sy’n weddill ar ôl iddynt gytuno eu bod eisiau cymryd rhan mewn Buddsoddi’n Lleol. I gael gwybod y diweddaraf, gallwch fynd i’n gwefan, neu ddilyn ni ar Facebook neu Twitter.

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s