Mynd i'r cynnwys

£9 miliwn i gymryd rheolaeth ar eich asedau

Mai 10, 2016

CATprogpagepic new.jpgRydym wedi lansio rownd ariannu newydd ar gyfer ein rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 (CAT2) gwerth £9 miliwn, sy’n creu cymunedau mwy cynaliadwy yng Nghymru trwy gefnogi trosglwyddo asedau.

Disgwylir i gannoedd o bobl ddod i ddigwyddiadau ledled Cymru yr wythnos hon ar gyfer lansiad yr ariannu diweddaraf. Ei bwriad yw darparu ariannu cyfalaf a refeniw i gefnogi trosglwyddo asedau megis tir ac adeiladau i berchnogaeth gymunedol. Gall yr asedau gael eu trosglwyddo o unigolion, y sector cyhoeddus neu’r sector preifat.

Gall prosiectau ymgeisio am grantiau rhwng £300,000 ac £1,150,000 gyda’r arian yn cael ei ddefnyddio i helpu grwpiau cymunedol i adfywio ac adnewyddu’r asedau, eu datblygu, eu rheoli a’u cynnal i wella’u bywoliaethau a’u cymdogaethau. Trwy’r rhaglen hon, bydd grwpiau’n cael eu hannog i ddefnyddio’r ased i gynhyrchu ffrydiau incwm lluosog a darparu gwasanaethau ac amwynderau o safon.

Mae’r rhaglen CAT2 yn dilyn llwyddiant y rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) a lansiwyd yn 2010. Trwy ymgynghori pellach, nododd y Gronfa angen parhaus am raglen o’r fath ar gyfer cymunedau yng Nghymru.

Gallwch ddarllen stori lwyddiant o’r rhaglen flaenorol yma.

Mae’r rhaglen bellach yn agored i geisiadau mewn Cymraeg neu Saesneg. Gallwch ddarllen gwybodaeth bellach am y rhaglen CAT2 a sut y gallwch ymgeisio am ariannu yma neu ffoniwch 029 2067 8200, ffôn testun 0845 602 1659 neu e-bost cat@cronfaloterifawr.org.uk

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: