Cân bersain i lansio’r coetir cyntaf yng Nghymru a redir gan y gymuned

Main image.jpgCefais fy nghroesawu gan sain côr yn agoriad swyddogol ‘Coedwig Cymunedol Longwood‘ yn Llanbedr Pont Steffan yr wythnos ddiwethaf. Nid côr arferol oedd hyn; roedd yr aelodau’n cynnwys trigolion y goedwig ei hun – yr adar lleol gan gynnwys Siff-siaffod, Drywod Eurben a Thelorion y Coed, sy’n aderyn prin.

Mae’r prosiect hwn yn ryfeddol mewn llawer o ffyrdd.

Dyma’r coetir cyntaf yng Nghymru i gymuned ei brynu gan y Comisiwn Coedwigaeth a’i redeg fel menter gymdeithasol. Mae hefyd yn goetir mwyaf Cymru o dan reolaeth gynaliadwy, gydag ardal o 120 hectar a bron 5 milltir ei hyd.

Derbyniodd y prosiect ddyfarniad o £787,714 yn 2011 gan y Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, sef partneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 yn darparu arian cyfalaf a refeniw i gefnogi trosglwyddo asedau megis tir ac adeiladau o fudiadau sector cyhoeddus i berchnogaeth gymunedol.

Mae’r rhaglen yn galluogi grwpiau fel Coedwig Cymunedol Longwood i greu ystod helaeth o fuddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar gyfer cymunedau trwy rymuso nhw i arwain ar asedau allweddol.

Longwood 8.jpg

Gweld yw credu…

Mae’r ganolfan newydd yn ffitio’n berffaith i’w lleoliad naturiol; fel y mae’r theatr awyr agored a’r ysgol goedwig. Maen nhw i gyd wedi’u creu gyda phren o’r goedwig a’r hyn sy’n unigryw amdanynt yw na ddefnyddiwyd unrhyw sment neu goncrit i’w hadeiladu. Yn wir, mae’r holl adeiladau’n hollol ddigarbon; cynhyrchir trydan trwy’r paneli solar a gwres o danwydd pren.

Mae’r prosiect yn cyfrannu at yr economi leol trwy adnewyddu sgiliau aelodau’r grŵp gwirfoddol ac yn darparu profiad gwaith gwerthfawr ar gyfer pobl ifanc sy’n wynebu allgau cymdeithasol. Yn wir, mae dros 200 o bobl yn gwirfoddoli ar adegau gwahanol y flwyddyn. Siaradodd nifer o wirfoddolwyr gyda balchder am y blychau nythu adar yr oeddent wedi’u hadeiladu a’u gosod – mae 120 at ei gilydd – ac maent i gyd yn gartrefi i adar.

Longwood 6.jpg
Ruth yn teithio ar gerbyd bach

Un o’m huchafbwyntiau oedd cael fy ngyrru ar gerbyd bach – a chyflym – i ganol y goedwig i ymweld â’r theatr. Ydy, mae ‘na theatr go iawn yn null awditoriwm sy’n cynnwys llwyfan – rhywbeth y byddai fy mhlant yn dwlu arno.

Bu’n fraint wirioneddol i ymuno â’r lansiad, des i oddi yno’n credu fy mod wedi gweld o lygad y ffynnon ystyr y dyfyniad “Nid rhodd mo’n dyfodol, mae’n wobr am yr hyn a wnawn heddiw”.

-Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s