Rhwydweithio – mae’n draddodiad yng Nghymru

Gareth Hughes.jpgYsgrifennwyd gan Gareth Hughes,  Swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol 

Mae rhwydweithio’n mynd yn gynyddol bwysig, yn enwedig trwy gyfryngau cymdeithasol, er enghraifft ar gyfartaledd mae tua 6,000 o dwitiau’n cael eu trawsyrru ar Twitter yn unig – heb sôn am y miliynau ohonom ni sy’n postio ar Facebook, Instagram a Linked in.

Ond nid yw’r ffenomen hon o rwydweithio’n rhywbeth newydd i ni yng Nghymru. Mae’r traddodiad yn rhan annatod o’n diwylliant – buom yn ‘rhwydweithio’ am amser hir cyn cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig mewn digwyddiadau allweddol gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd, Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol. Mae pob un o’r tri sefydliad Cymreig hyn yn darparu cyfleoedd perffaith i ddatblygu sgyrsiau gyda budd-ddeiliaid a’n cwsmeriaid fel ei gilydd.

Un enghraifft yw Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint yr wythnos hon – dyma gyfle perffaith i smentio perthnasoedd a rhwydweithiau sydd eisoes yn bodoli, a chreu rhai newydd ar yr un pryd. Ym mha ddigwyddiad arall allech chi alw heibio i Fentrau Iaith Cymru, Merched y Wawr, Mudiad Meithrin, Prifysgol Glyndŵr, Cyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, y Comisiynydd Plant a Chomisiynydd y Gymraeg i gyd ar yr un diwrnod?

11800261_10155897684670564_7423963587767415737_n.jpgFelly heb roi galwad ffôn, trefnu apwyntiad neu wirio calendr, byddaf i a Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu gyda’r Gronfa yng Nghymru’n cynnal y traddodiad Cymreig o rwydweithio gyda mudiadau a chwsmeriaid fel ei gilydd ar y maes ddydd Mawrth, 31 Mai.

Bydd gennym lawer o bethau cyffrous i’w rhannu: ein rhaglen Creu Eich Lle newydd gwerth £8.8 miliwn a anelir at drawsnewid amgylcheddau naturiol lleol a’n rhaglen £13.5 miliwn newydd i ymdrin â thlodi gwledig, sydd i’w lansio’n ddiweddarach eleni. Ni fyddwn yn anghofio crybwyll ychwaith yr ydym yn parhau i gynnig grantiau rhwng £500 ac £500,000 trwy gydol y flwyddyn trwy Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le.

Ond cofiwch, os nad ydym yn eich gweld chi yn Eisteddfod yr Urdd, Sioe Frenhinol Cymru neu’r Eisteddfod Genedlaethol gallwch bob amser drafod syniad gyda ni, neu ddysgu mwy am ein cyfleoedd ariannu trwy ffoniwch ein Llinell Gymorth i Gwsmeriaid ar 0300 123 0735, anfon e-bost atom yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu fynd i http://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s