Siopau cymunedol yn ‘gwibio’ ar draws Gogledd Cymru

Gan Anna Hughes, Rheolwr Marchnata Manwerthu, Cydweithfa Crest

Main image.jpgMae siopa cymdeithasol yn dangos tuedd gynyddol ledled y Deyrnas Unedig ac mae’r galw am ddodrefn cost isel gyda diben cymdeithasol yn cynyddu hefyd.

Os byddwch yn cerdded i lawr unrhyw stryd fawr yn y Deyrnas Unedig, byddwch yn dod o hyd i siopau manwerthu sy’n cynnig dodrefn ar werth gyda chynllun ad-daliadau llog uchel. Yn aml mae hyn yn golygu bod teuluoedd ar incwm isel yn brwydro’n erbyn ad-daliadau misol mawr.

Felly, nid yw’n syndod bod mentrau cymdeithasol ar flaen y gad wrth ddarparu gwasanaethau i deuluoedd modern ar incwm isel. Mae llawer o fusnesau cymdeithasol yn cynnig opsiwn ad-daliadau di-log amgen ar gyfer dodrefn, mewn ymgais i annog siopwyr i osgoi cyfraddau llog uchel a dewis tawelwch meddwl ariannol.

Mae Cydweithfa Crest yng Ngogledd Cymru wedi bod yn cynnig cynlluniau talu di-log ers dros ddwy flynedd mewn dwy siop gymunedol.

Diolch i Cronfa Gymunedol y Lotery Genedlaethol, gall y gydweithfa gymunedol gynnig dodrefn, nwyddau trydanol a dillad am gost isel i gymunedau anodd eu cyrraedd mewn ardaloedd gwledig. Y llynedd, derbyniodd Cydweithfa Crest hwb ariannol o £2,500 gan rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, a chyflwynwyd siopau gwib mewn trefi gwledig bob mis am flwyddyn.

Dodrefnu cartrefi am lai

Fel Rheolwr Marchnata Manwerthu Cydweithfa Crest, yn aml rwy’n helpu pobl i ddodrefnu eu cartrefu ar gyllideb fach. Gall teuluoedd brynu eitemau bach o ddodrefn am symiau mor fach â £5.

Mae Crest Furniture Reclaim, yn nhref arfordirol Bae Colwyn, wedi’i leoli wrth wraidd ardal breswyl sydd wedi bod yn y 10% uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae Cydweithfa Crest yn gweithio i ddatgloi potensial pobl trwy gynhwysiad, arloesi a menter er budd y gymuned.

Siopau gwib ar waith

Y mis diwethaf, aeth tîm manwerthu Cydweithfa Crest ar hyd ffyrdd cefn gwlad golygfaol Conwy wledig ar daith i dref farchnad Llanrwst i sefydlu siop wib yng Nghanolfan Gynadledda Glasdir. Cyfarfûm â Gareth Hughes o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a oedd yn awyddus i weld y siopau gwib ar waith. Talodd yr arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am hurio ystafell, staffio a chludiant.

Heidiodd siopwyr cymdeithasol i’r siop wib i bori amrywiaeth o gyfarpar trydanol wedi’i adnewyddu Cydweithfa Crest (gan gynnwys oergelloedd, peiriannau golchi), dodrefn ail-law a dillad bron yn newydd a ddidolwyd â llaw.

Cafodd eitemau sydd â gwerth sentimental gartref a bywyd newydd ac roedd siopwyr Llanrwst yn awyddus y byddai’r siopau gwib yn dod yn ôl.

Meddai Jean Griffiths: “Mae’n syniad da. Mae cynifer o bethau da. Mae’n wych os oes gennych deulu. Byddwn yn dod yn ôl yn bendant.”

Meddai Jane Smith: “Mae’r dodrefn a’r dillad o safon uchel. Mae’r prisiau’n rhagorol.”

Meddai Catherine Towers: “Mae’n ddelfrydol. Byddai’n wych cael un bob wythnos.”

Mae siopau gwib Cydweithfa Crest a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi derbyn cefnogaeth gan Aelod Cynulliad Aberconwy, Janet Finch-Saunders. Meddai: “Maen nhw’n syniad gwych, gan roi’r cyfle i’r rhai na allant deithio weld ac, o bosib, prynu’r eitemau cost isel a ddarperir gan Crest, gyda’r mantais ychwanegol o alluogi’r rhai sydd ar gyflog isel i dalu mewn rhandaliadau di-log.

“Mae Crest yn fenter gymdeithasol arloesol, sydd bob amser yn ymdrechu i ehangu gwasanaethau er budd y gymuned,” ychwanegodd hi.

Mae Cydweithfa Crest wedi dod ynghyd gyda chymdeithas tai Cartrefi Conwy i gynnig siopau gwib ym Mae Cinmel a Hen Golwyn. Mae’r siopau gwib hefyd wedi gwneud argraff fawr yn Llanfairfechan, tref ar arfordir Gogledd Cymru. I gael mwy o wybodaeth am Gydweithfa Crest ewch i www.crestcooperative.uk, @crestrecycle ar Twitter a crest co-operative ar Facebook.

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s