Mynd i'r cynnwys

Siopau cymunedol yn ‘gwibio’ ar draws Gogledd Cymru

Mehefin 24, 2016

Gan Anna Hughes, Rheolwr Marchnata Manwerthu, Cydweithfa Crest

Main image.jpgMae siopa cymdeithasol yn dangos tuedd gynyddol ledled y Deyrnas Unedig ac mae’r galw am ddodrefn cost isel gyda diben cymdeithasol yn cynyddu hefyd.

Os byddwch yn cerdded i lawr unrhyw stryd fawr yn y Deyrnas Unedig, byddwch yn dod o hyd i siopau manwerthu sy’n cynnig dodrefn ar werth gyda chynllun ad-daliadau llog uchel. Yn aml mae hyn yn golygu bod teuluoedd ar incwm isel yn brwydro’n erbyn ad-daliadau misol mawr.

Felly, nid yw’n syndod bod mentrau cymdeithasol ar flaen y gad wrth ddarparu gwasanaethau i deuluoedd modern ar incwm isel. Mae llawer o fusnesau cymdeithasol yn cynnig opsiwn ad-daliadau di-log amgen ar gyfer dodrefn, mewn ymgais i annog siopwyr i osgoi cyfraddau llog uchel a dewis tawelwch meddwl ariannol.

Mae Cydweithfa Crest yng Ngogledd Cymru wedi bod yn cynnig cynlluniau talu di-log ers dros ddwy flynedd mewn dwy siop gymunedol.

Diolch i Cronfa Gymunedol y Lotery Genedlaethol, gall y gydweithfa gymunedol gynnig dodrefn, nwyddau trydanol a dillad am gost isel i gymunedau anodd eu cyrraedd mewn ardaloedd gwledig. Y llynedd, derbyniodd Cydweithfa Crest hwb ariannol o £2,500 gan rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, a chyflwynwyd siopau gwib mewn trefi gwledig bob mis am flwyddyn.

Dodrefnu cartrefi am lai

Fel Rheolwr Marchnata Manwerthu Cydweithfa Crest, yn aml rwy’n helpu pobl i ddodrefnu eu cartrefu ar gyllideb fach. Gall teuluoedd brynu eitemau bach o ddodrefn am symiau mor fach â £5.

Mae Crest Furniture Reclaim, yn nhref arfordirol Bae Colwyn, wedi’i leoli wrth wraidd ardal breswyl sydd wedi bod yn y 10% uchaf o ardaloedd mwyaf difreintiedig Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae Cydweithfa Crest yn gweithio i ddatgloi potensial pobl trwy gynhwysiad, arloesi a menter er budd y gymuned.

Siopau gwib ar waith

Y mis diwethaf, aeth tîm manwerthu Cydweithfa Crest ar hyd ffyrdd cefn gwlad golygfaol Conwy wledig ar daith i dref farchnad Llanrwst i sefydlu siop wib yng Nghanolfan Gynadledda Glasdir. Cyfarfûm â Gareth Hughes o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a oedd yn awyddus i weld y siopau gwib ar waith. Talodd yr arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am hurio ystafell, staffio a chludiant.

Heidiodd siopwyr cymdeithasol i’r siop wib i bori amrywiaeth o gyfarpar trydanol wedi’i adnewyddu Cydweithfa Crest (gan gynnwys oergelloedd, peiriannau golchi), dodrefn ail-law a dillad bron yn newydd a ddidolwyd â llaw.

Cafodd eitemau sydd â gwerth sentimental gartref a bywyd newydd ac roedd siopwyr Llanrwst yn awyddus y byddai’r siopau gwib yn dod yn ôl.

Meddai Jean Griffiths: “Mae’n syniad da. Mae cynifer o bethau da. Mae’n wych os oes gennych deulu. Byddwn yn dod yn ôl yn bendant.”

Meddai Jane Smith: “Mae’r dodrefn a’r dillad o safon uchel. Mae’r prisiau’n rhagorol.”

Meddai Catherine Towers: “Mae’n ddelfrydol. Byddai’n wych cael un bob wythnos.”

Mae siopau gwib Cydweithfa Crest a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi derbyn cefnogaeth gan Aelod Cynulliad Aberconwy, Janet Finch-Saunders. Meddai: “Maen nhw’n syniad gwych, gan roi’r cyfle i’r rhai na allant deithio weld ac, o bosib, prynu’r eitemau cost isel a ddarperir gan Crest, gyda’r mantais ychwanegol o alluogi’r rhai sydd ar gyflog isel i dalu mewn rhandaliadau di-log.

“Mae Crest yn fenter gymdeithasol arloesol, sydd bob amser yn ymdrechu i ehangu gwasanaethau er budd y gymuned,” ychwanegodd hi.

Mae Cydweithfa Crest wedi dod ynghyd gyda chymdeithas tai Cartrefi Conwy i gynnig siopau gwib ym Mae Cinmel a Hen Golwyn. Mae’r siopau gwib hefyd wedi gwneud argraff fawr yn Llanfairfechan, tref ar arfordir Gogledd Cymru. I gael mwy o wybodaeth am Gydweithfa Crest ewch i www.crestcooperative.uk, @crestrecycle ar Twitter a crest co-operative ar Facebook.

 

 

 

No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: