Mynd i'r cynnwys

Hyfforddiant Codi Arian Ar-lein Am Ddim

Mehefin 27, 2016

main image.jpg

Mewn byd sy’n ystyried sgiliau digidol yn gynyddol bwysig, mae llawer o elusennau lleol yn fwy ar eu colled o ran targedu’r cyhoedd. Mae Rhaglen Datblygu Rhanbarthol Deyrnas Unedig gyfan Localgiving yn anelu at newid hyn trwy roi’r hyder y mae ei angen ar gymunedau i godi arian yn yr oes ddigidol.

Yn 2015, rhyddhaodd Charities Aid Foundation ffigurau sy’n dangos mai Cymru yw cenedl “fwyaf hael” y Deyrnas Unedig. Yn wir, roedd 80% o’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg wedi rhoi i elusen yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Fodd bynnag, er bod y brwdfrydedd hwn dros roi’n amlwg yn gryf ymysg pobl Cymru, mae rhai mudiadau’n teimlo o hyd nad oes ganddynt y sgiliau TG y mae eu hangen i ennyn eu diddordeb.

Yr hyn y gall grwpiau ei ddisgwyl

Trwy’r Rhaglen Datblygu Rhanbarthol, bydd Localgiving yn darparu’r canlynol i grwpiau  sy’n cymryd rhan:

  • Hyfforddiant TG a Rhyngrwyd am ddim i godi arian ar-lein
  • Mynediad i arian cyfatebol
  • Cydlynydd prosiect rhanbarthol penodedig a all gynnig cefnogaeth wyneb wrth wyneb.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i rymuso grwpiau cymunedol gyda’r hyder i gymryd rheolaeth ar eu dyfodol ariannol, ennyn diddordeb trwy farchnata ar-lein a chyrchu’r un math o offer marchnata ar-lein sydd ar gael i elusennau mwy.

Bydd Localgiving hefyd yn cydweithio’n agos â mudiadau fel Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yng NghymruSefydliad Cymunedol yng Nghymru a Chynghorau Gwirfoddol Sirol i gryfhau cwmpas y prosiect.

Canlyniadau hyd yma

Mae’r prosiect wedi’i redeg yn llwyddiannus yn Swydd Efrog a’r Humber, yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac yn ddiweddar mae’r rhaglen wedi lansio yng Nghymru diolch i grant gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae canlyniadau trawiadol wedi’u gweld o gwmpas y Deyrnas Unedig. Yng Ngogledd Iwerddon, gweithiodd Localgiving gyda 94 o elusennau gwahanol a chodwyd gwerth £63,000 o roddion ar gyfer mudiadau o fewn dim ond 12 mis.  Cododd nifer yr elusennau a raddiodd eu galluoedd codi arian ar-lein rhwng “Da” ac “Ardderchog” o 5% i 45%.

Mae’r cydlynydd yng Ngogledd Iwerddon, Sian O’Neill, yn pwysleisio’r canlynol:-

“Rydym yn gweithio gyda sbectrwm mor eang o fudiadau: o’r rhai sy’n medru cyfathrebu digidol, ond sy’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth ychwanegol mewn perthynas â’u gweithgareddau codi arian, i’r grwpiau hynny nad ydynt yn gyfarwydd â chodi arian digidol ac sydd â galluoedd bach mewn sgiliau digidol. Mae’r rhaglen mor hyblyg fel y gallwn gynnig cefnogaeth i fudiadau, ble bynnag y maent ar y sbectrwm hwnnw.”

Mae Rhaglen Datblygu Rhanbarthol Yr Alban yn gweld canlyniadau gwych hefyd. Fel y mae Cyngor Rhieni Academi Nairn, aelod o Localgiving, wedi esbonio:-

“Bu’r hyfforddiant a gawsom gan Localgiving yn hynod ysbrydoliaethus; mae gennym lawer o syniadau bellach am sut i fanteisio i’r eithaf ar godi arian.”

bnbn2.jpgI gael mwy o wybodaeth am sut y gall eich grŵp chi elwa o Raglen Datblygu Rhanbarthol Localgiving yng Nghymru, cysylltwch â help@localgiving.org neu fwrw’ch golwg ar y wefan join.localgiving.org/wales

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ewch i’r tudalen yma. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen ewch i’r tudalen yma.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: