Mynd i'r cynnwys

Lleisiwch eich barn mewn prosiectau lleol

Mehefin 28, 2016

Pennine Lancashire Community Farm 3 (1).jpgMae un ar bymtheg o brosiectau cymunedol trawsnewidiol ledled Cymru’n eich gwahodd chi i helpu creu eu cynlluniau, gwerth hyd at £2 miliwn yr un. Gallwch ddarganfod pwy ydyn nhw isod.

 Mae prosiectau ar draws Ynys Môn, Caerffili, Conwy, Sir y Fflint, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf a Wrecsam yn gofyn i bobl yn eu cymunedau sut yr hoffent weld eu hamgylchedd lleol yn cael ei wella, ac mae pob un ohonynt yn derbyn cyfran o £290,850 fel rhan o’n rhaglen Creu Eich Lle.

Ym Môn, mae Grŵp Coetir Cymunedol Llyn Parc Mawr a Menter Môn am glywed gan bobl am sut y gallant llunio eu prosiectau yn yr ardal.

Bydd Groundwork Cymru a Lylac Ridge eisiau clywed gan gymunedau yng Nghaerffili am y ffordd orau iddynt ddatblygu eu prosiectau yn yr ardal.

Mae Golygfa Gwydyr Ltd yng Nghonwy am ennyn diddordeb eu cymunedau lleol i gael gwybod beth maen nhw eisiau ei weld yn digwydd yn yr ardal.

Yn Sir y Fflint, bydd Groundwork Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, a Chwmni Buddiant Cymunedol Park In The Past i gyd eisiau datblygu eu prosiectau trwy geisio cymorth gan bobl leol i gydweithio â nhw.

Yng Nghasnewydd, mae Cyswllt Cymunedol Dyffryn a Maindee Unlimited am glywed oddi wrthych wrth iddynt ddatblygu eu prosiectau er mwyn i gymunedau lleol elwa gymaint â phosib ohonynt.

Yn Rhondda Cynon Taf, mae Interlink RCT a Phartneriaeth Adfywio Ynysybwl am greu cysylltiadau gyda chymunedau  am sut y gallant pennu ffurf eu prosiectau.

Yn olaf, yn Wrecsam, mae Grŵp Treftadaeth Brymbo, Cwmni Buddiant Cymunedol Ymddiriedolaeth Dyffryn Ardudwy, Gardd Furiog Fictoraidd Erlas a Chadwch Gymru’n Daclus i gyd eisiau siarad â’u cymunedau i sicrhau bod eu prosiectau’n diwallu eu hanghenion.

Bydd pob prosiect yn awyddus i glywed oddi wrthych rhwng nawr a mis Rhagfyr! Mae syniadau pawb yn cyfrif, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â nhw ar Twitter trwy glicio eu henwau uchod, neu cadwch lygad allan am fanylion mewn mannau eraill am sut i gyfrannu at gefnogi’ch prosiect lleol.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: