Eich stori chi yw’n stori ni

#lotteryselfie from training session3Gyda’r ymagwedd eich stori chi yw ein stori ni mewn cof, rydym newydd hyfforddi deg o brosiectau sydd wedi derbyn ariannu gennym yn y technegau cyfathrebu diweddaraf.

Nid yw defnyddio’r dull hwn o hyfforddi prosiectau’n hollol newydd ond yr hyn a wnaethom y tro ‘ma, gyda bach o gymorth gan y cwmni PR allanol Equinox, oedd darparu pecyn cefnogaeth llawer mwy cynhwysfawr. Golygodd hyn i ni edrych ar fwy na dim ond pethau fel ysgrifennu datganiad i’r wasg, cyfryngau cymdeithasol a thechnegau cyfweld, sef adnabod/mapio budd-ddeiliaid, creu cynllun cyfathrebu cynhwysfawr, rheoli enw da a helpu prosiectau i siarad â’r bobl sydd o bwys iddynt neu ddylanwadu arnynt.

Roedd yn gyfle i rwydweithio a chwrdd â ni y tu allan i’r sgyrsiau arferol am bethau fel cais am grant neu ymweliad monitro hefyd.

Ac roedd pwynt gwerthu mawr arall hefyd. Trwy gofrestru am y sesiwn am ddim, ymrwymodd y prosiectau, yr oeddent i gyd o’n rhaglen Dyfodol Disglair, i weithio ar rywbeth gyda ni wedyn. Gallai fod unrhyw beth o ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, erthygl i’r wasg, cyfres o blogiau i hyrwyddo digwyddiad neu ddathlu cyflawniadau.

Mae’n swnio fel syniad syml, a dyna beth yw e, ond mae’n ddull gwych o sicrhau etifeddiaeth fwy parhaus yn sgil ein sesiynau hyfforddiant hefyd.

Faint o weithiau ydych chi wedi mynd i sesiwn hyfforddi a dysgu pethau newydd heb gael yr amser i’w rhoi ar waith yn iawn? Dyna oedd un o’n pryderon gyda hyn. Felly, meddyliwch nawr pa mor braf y bydd ymhen nifer o fisoedd pan allwn helpu arddangos o leiaf deg darn o waith sy’n deillio’n uniongyrchol o’r sesiwn yn hytrach na dim ond dyfalu bod ein cefnogaeth wedi helpu trwy ddarllen detholiad o bapur newydd neu bostiad cyfryngau cymdeithasol a thybio mai hynny yw canlyniad ein cefnogaeth.

Mae’n wych ar gyfer ein prosiectau ni eu bod wedi’u grymuso gyda sgiliau newydd a bod ganddynt y cyfle i’w defnyddio i ddweud llawer mwy wrth eu cymunedau am eu gwaith gwych. A cheir effaith gynyddol amlwg oherwydd, po fwyaf o brosiectau rydym yn eu hyfforddi, mwyaf yw’r pethau gwych y bydd gennym i’w rhannu a’u dathlu.

Felly dyma’r cyntaf o lawer o sesiynau yng Nghymru ac rydym hefyd yn datblygu cyfres o ddeunyddiau hunangymorth hefyd.

Wrth gwrs nid yw’n newid sylweddol yn ein gwaith ond mae’n gam gwych i’r cyfeiriad cywir. Mae’n golygu bod ein cynnig yn cael ei weld fel mwy na dim ond dyfarnu arian ond hefyd cefnogi prosiectau mewn ffyrdd eraill i fod mor dda ag y gallant.

Os ydych wedi derbyn arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac yr hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â ni: cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, 0300 123 0735, ar Twitter neu Facebook

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s