Mynd i'r cynnwys

£3 miliwn ar gael ar gyfer Cymunedau’r Arfordir yng Nghymru

Gorffennaf 18, 2016

Mae prosiectau adfywio yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgeisio i Gronfa Cymunedau’r Arfordir sydd â £3.4 miliwn ar gael.  

O dan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a’i sefydlwyd gan Drysordy’r Deyrnas Unedig a’r gweinyddiaethau datganoledig, mae grantiau rhwng £50,000 a £300,000 ar gael i ariannu prosiectau a fydd yn rhoi hwb i ragolygon economaidd cymunedau’r arfordir.

Bydd rhaid i brosiectau cymwys fod o fudd i ardaloedd arfordirol yng Nghymru, hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy a chreu neu ddiogelu swyddi fel y gall pobl ymateb i gyfleoedd ac anghenion newidiol.

Bydd rhaid i brosiectau, all ddod mewn gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, hefyd wneud un o’r canlynol:

  • cychwyn neu symud i faes arall o weithgaredd neu fusnes
  • ehangu cyflwyniad gweithgaredd neu fusnes presennol
  • arloesi neu wella eu model busnes neu strwythur sefydliadol

Os hoffech fynychu digwyddiad (Plas Heli ym Mwllheli, Gwynedd rhwng 10.30am a 3.00pm ar Ddydd Iau Gorffennaf 28ain neu Ganolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro rhwng 10.30am a 3.00pm ar Ddydd Iau Awst 4ydd) i gael mwy o wybodaeth am yr ariannu, anfonwch ebost at ccfwales@biglotteryfund.org.uk

Ers cychwyn Cymunedau’r Arfordir mae wedi dyfarnu 218 o grantiau gwerth £125 miliwn i sefydliadau ledled Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.   Rhagwelir y bydd y prosiectau hyn yn cyflwyno 12,000 o gyfleoedd gwaith, ac yn helpu i ddenu £240 miliwn o arian ychwanegol i ardaloedd arfordirol.

Mae 39 o ddyfarniadau gwerth £8,160,904 wedi eu dyfarnu yng Nghymru gyda’r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr.

Mae ffurflenni cais a deunyddiau cymorth ar gael ar ein gwefan gyda dyddiad cau o hanner dydd Dydd Iau 29 Medi 2016 ar gyfer cam cyntaf y broses ymgeisio.   Bydd grantiau yn cael eu dyfarnu yn ystod haf 2017.

Darllenwch sut y defnyddiodd un prosiect gyllid o rownd flaenorol.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: