Mynd i'r cynnwys

Rydym yn newid ein cymuned ar-lein i’w gwneud yn gymuned ar-lein i chi!

Awst 5, 2016

Action on Hearing Loss4.jpgSteve Keene, rheolwr digidol

Dod â phobl ynghyd

Bob blwyddyn rydym yn dyfarnu miliynau o bunnoedd o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Rydym yn gwybod bod arian yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Ond rydym yn credu hefyd bod gwir gyfle i wneud hyd yn oed yn fwy i gefnogi’r rhai yr ydym wedi’u hariannu.

Rwy’n clywed llawer o storïau am grwpiau sy’n cyflwyno gwaith gwerthfawr iawn a fyddai’n hoffi siarad â grwpiau eraill. Hoffent ddysgu oddi wrthynt, elwa ar eu gwybodaeth, rhannu gwybodaeth, problemau a chyfleoedd. Weithiau mae hynny’n digwydd trwy rwydweithiau sydd eisoes yn bodoli. Weithiau mae’n anodd cyrraedd y bobl iawn.

Ein nod o wella’r gymuned ar-lein

Rydym yn credu ein bod mewn sefyllfa dda iawn i ddod â’r grwpiau hynny ynghyd, er mwyn iddynt helpu ei gilydd. Rydym wedi cychwyn prosiect i wneud gwelliannau mawr i’n cymuned ar-lein i wneud hyn.

Rydym wedi siarad â grwpiau rydym wedi’u hariannu, rydym wedi siarad â’n staff sy’n gweithio bob dydd gyda grwpiau rydym wedi’u hariannu ac rydym wedi archwilio’r ystadegau a thystiolaeth sydd gennym eisoes. Ar sail yr holl dystiolaeth honno, mae’n glir bod gan ein cymuned ar-lein un diben clir a syml:

Bydd y gymuned ar-lein yn offeryn rhwydweithio cymar wrth gymar clir a syml ar gyfer grwpiau rydym wedi’u hariannu

Sut ydym ni am i chi gymryd rhan yn hyn o beth?

Dros y misoedd i ddod byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi’n rheolaidd ac yn adrodd hanes y ffordd yr ydym yn gwneud y gwelliannau hyn. Byddwn yn esbonio pam rydym yn gwneud newidiadau, a pham nawr. Byddwn yn esbonio sut rydym wedi ceisio deall yr hyn rydych chi, ein defnyddwyr, ei eisiau. A byddwn yn siarad am sut y bwriadwn ymgymryd â’r gwaith hwn trwy ymagwedd sy’n newydd i’r Gronfa Loteri Fawr.

Yn bwysicaf oll byddwn yn siarad gyda chi! Rydym eisiau eich mewnbwn ar ein cymuned ar-lein. Bydd eich sylwadau’n helpu pennu ffurf yr hyn y byddwn yn ei wneud, a sut. Mae’r gymuned ar-lein ar gyfer grwpiau rydym wedi’u hariannu, felly rydym eisiau’r un bobl hynny wrth wraidd y broses o’i gwella.

Nifer bach o gwestiynau i gychwyn arni:

  • Ydy ein diben Bydd y gymuned ar-lein yn offeryn rhwydweithio cymar wrth gymar ar gyfer grwpiau rydym wedi’u hariannu? yn swnio’n dda i chi?
  • Pa gymunedau neu rwydweithiau ydych chi eisoes yn ymwneud â nhw, ar-lein neu yn y byd real? A sut maen nhw’n helpu?
  • Pa fath o drafodaethau hoffech chi weld yn digwydd ar y gymuned ar-lein? Beth fyddai’n eich helpu chi?

Diolch i chi!

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: