Mynd i'r cynnwys

Helpu pobl i fyw gweddill eu bywydau gydag urddas

Awst 12, 2016

50% Twitter.JPGGan David Rowlands, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu

Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o ymweld â Hosbis Skanda Vale grŵp yn Sir Gâr a ariannir trwy ein rhaglen Pawb a’i Le yng Nghymru.

Mae’n hawdd anghofio’r effaith mae ein hariannu’n gallu ei wneud pan rydych chi yn y swyddfa y rhan fwyaf o’r amser, ond roedd y prosiect hwn wir yn dangos sut mae ein hariannu’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Trefnwyd yr ymweliad i gynnal cyfarfod pwyllgor Pawb a’i Le, ble mae penderfyniadau’n cael eu gwneud ar ba brosiectau i’w hariannu. Roeddem hefyd eisiau dangos un o’n prosiectau i aelodau’r pwyllgor. Yn ystod y daith yn y car i’r hosbis yn y bore, doeddwn i wir ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Does neb yn hoffi siarad am farwolaeth ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i erioed wedi ymweld â hosbis o’r blaen. Roedd cwestiynau yn chwyrlio trwy fy mhen; sut fyddai’r adeilad yn edrych a beth faswn i’n dweud pe byddai preswylydd yn siarad â mi?

Wrth i mi dynnu i mewn i’r maes parcio, cefais fy syfrdanu gan yr hyn a welais. Roedd yr adeiladau hardd yng nghanol gerddi a’r golygfeydd o gefn gwlad bryniog yn gwneud i hyn edrych yn fwy fel sba ble roedd pobl yn dod i ymlacio, yn hytrach na rhywle roedd pobl yn dod i farw.

Wrth i ni fynd i mewn i’r adeilad a chwrdd â phreswylwyr a staff, roedd yn glir bod ein hariannu wedi cael effaith anhygoel ar fywydau pobl. Yn hytrach na bod yn rhywle i’w ofno, roedd Hosbis Skanda Vale wedi gwneud pob ymdrech i wneud y lle mor groesawgar a golau â phosib. Roeddent wedi meddwl am bob manylyn o ddodrefn golau, nodweddion unigryw, ystafelloedd tylino ar gyfer preswylwyr a’u teuluoedd yn ogystal â balconi y mae preswylwyr yn gallu cael mynediad ato o’u hystafelloedd. Roedd hyn yn sicrhau bod yr hosbis mor gyfforddus â phosib a’i bod yn rhywle roedd unigolion a’u teuluoedd yn gallu mynd i gael y gofal roedd angen arnynt i barhau gyda’u bywydau gyda’r urddas maen nhw’n ei haeddu.

Beth oedd yn gwneud yr hosbis hyd yn fwy syfrdanol oedd ei bod yn gweithredu ar ffracsiwn o gost hosbisau eraill. Roedd ei fodel waith dan arweiniad gwirfoddolwyr yn golygu bod gwasanaethau’n cael eu darparu i breswylwyr trwy gymysgedd o staff clinigol, gwirfoddolwyr clinigol a gwirfoddolwyr nad sy’n glinigol.

Wrth i adael, roeddwn yn llawn edmygedd o garedigrwydd yr hyn mae pobl yn gallu ei gyflawni, dealltwriaeth well o beth yw hosbis a beth mae ein hariannu’n gallu ei gyflawni.

Darllenwch am gadair olwyn oddi ar ffordd sy’n cadw lawntiau hosbis yn doreithiog

No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: