Helpu pobl i fyw gweddill eu bywydau gydag urddas

50% Twitter.JPGGan David Rowlands, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu

Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o ymweld â Hosbis Skanda Vale grŵp yn Sir Gâr a ariannir trwy ein rhaglen Pawb a’i Le yng Nghymru.

Mae’n hawdd anghofio’r effaith mae ein hariannu’n gallu ei wneud pan rydych chi yn y swyddfa y rhan fwyaf o’r amser, ond roedd y prosiect hwn wir yn dangos sut mae ein hariannu’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Trefnwyd yr ymweliad i gynnal cyfarfod pwyllgor Pawb a’i Le, ble mae penderfyniadau’n cael eu gwneud ar ba brosiectau i’w hariannu. Roeddem hefyd eisiau dangos un o’n prosiectau i aelodau’r pwyllgor. Yn ystod y daith yn y car i’r hosbis yn y bore, doeddwn i wir ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Does neb yn hoffi siarad am farwolaeth ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i erioed wedi ymweld â hosbis o’r blaen. Roedd cwestiynau yn chwyrlio trwy fy mhen; sut fyddai’r adeilad yn edrych a beth faswn i’n dweud pe byddai preswylydd yn siarad â mi?

Wrth i mi dynnu i mewn i’r maes parcio, cefais fy syfrdanu gan yr hyn a welais. Roedd yr adeiladau hardd yng nghanol gerddi a’r golygfeydd o gefn gwlad bryniog yn gwneud i hyn edrych yn fwy fel sba ble roedd pobl yn dod i ymlacio, yn hytrach na rhywle roedd pobl yn dod i farw.

Wrth i ni fynd i mewn i’r adeilad a chwrdd â phreswylwyr a staff, roedd yn glir bod ein hariannu wedi cael effaith anhygoel ar fywydau pobl. Yn hytrach na bod yn rhywle i’w ofno, roedd Hosbis Skanda Vale wedi gwneud pob ymdrech i wneud y lle mor groesawgar a golau â phosib. Roeddent wedi meddwl am bob manylyn o ddodrefn golau, nodweddion unigryw, ystafelloedd tylino ar gyfer preswylwyr a’u teuluoedd yn ogystal â balconi y mae preswylwyr yn gallu cael mynediad ato o’u hystafelloedd. Roedd hyn yn sicrhau bod yr hosbis mor gyfforddus â phosib a’i bod yn rhywle roedd unigolion a’u teuluoedd yn gallu mynd i gael y gofal roedd angen arnynt i barhau gyda’u bywydau gyda’r urddas maen nhw’n ei haeddu.

Beth oedd yn gwneud yr hosbis hyd yn fwy syfrdanol oedd ei bod yn gweithredu ar ffracsiwn o gost hosbisau eraill. Roedd ei fodel waith dan arweiniad gwirfoddolwyr yn golygu bod gwasanaethau’n cael eu darparu i breswylwyr trwy gymysgedd o staff clinigol, gwirfoddolwyr clinigol a gwirfoddolwyr nad sy’n glinigol.

Wrth i adael, roeddwn yn llawn edmygedd o garedigrwydd yr hyn mae pobl yn gallu ei gyflawni, dealltwriaeth well o beth yw hosbis a beth mae ein hariannu’n gallu ei gyflawni.

Darllenwch am gadair olwyn oddi ar ffordd sy’n cadw lawntiau hosbis yn doreithiog

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s