Beth nesaf am sêr y rhyngrwyd, Hanes Llandoch?

“Waw, dyma bythefnos i ni yn Hanes Llandoch! Ar 2il Awst, daeth Ben ac Owen o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ymweliad annisgwyl i gyhoeddi bod ein cynnig Perllan y Bobl wedi’i chymeradwyo i dderbyn grant Pawb a’i Le! Gan gynllwynio gydag un o Fwrdd Ymddiriedolwyr Hanes Llandoch, Sue “Sneclyd” Jones, gwnaethant syfrdanu ni’n llwyr trwy esgus bod yn dîm rhaglen ddogfen fach yn cynhyrchu ffilm fer am ein Marchnad Cynhyrchwyr Lleol enwog.

“Yng nghanol perlesmeirio dros y farchnad ces i fy atal yn sydyn a gofynnwyd i mi ddarllen y llythyr cynnig yn uchel. Am unwaith yn fy mywyd ces i fy nharo’n fud, ond ddim yn hir gan i ni fyrlymu gyda llawenydd, yn enwedig pan gynhyrchwyd siec gyhoeddi eithaf mawr gyda’r swm hudolus o £249,410 arni!

Aeth y newyddion ar led yn syth gan i lawer o’n partneriaid a gwirfoddolwyr rannu’r newyddion ar gyfryngau cymdeithasol. Bu’r ffôn yn canu a’r e-bost yn tincian wrth i ni dderbyn negeseuon o longyfarch o bob cwr o’r byd. Gwyliom ni’n anghrediniol wrth i’r fideo dderbyn dros 30,000 o ymweliadau ar Facebook, pa ffordd well o godi proffil Perllan y Bobl yn syth ar ddechrau’r prosiect?

“Mae’r fideo wedi bod yn wych i ni, gan i ni glywed eisoes gan dros 30 o bobl newydd, gan gynnwys cynhyrchydd seidr crefftus ac arbenigwr cadw gwenyn, gan nodi yr hoffent gymryd rhan yn uniongyrchol wrth gyflwyno’r prosiect.

Yn ddi-os rydym wedi derbyn mwy o ymwelwyr â’r farchnad o ganlyniad i’r sylw gan yr oedd, yn anfwriadol, yn hysbyseb dda i’r farchnad. Mae pobl yn gyffrous iawn am y prosiect ac nid ydym erioed wedi cael y lefel gefnogaeth hon yn syth o’r dechrau o’r blaen.

“Rydym wedi cael cefnogaeth ysgubol gan ein cymuned leol yn Llandudoch ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld y prosiect amgylcheddol tair blynedd hwn yn dwyn ffrwyth. Y dyddiad lansio answyddogol fydd Gŵyl y Banc mis Awst yn ein Ffair Ganoloesol flynyddol a leolir yn nhiroedd Abaty Llandudoch, lleoliad priodol i lansio perllan gan i’r mynachod Normanaidd a sefydlodd yr Abaty blannu eu perllannau cyntaf yma dros 900 mlynedd yn ôl. Gall unrhyw bartïon â diddordeb ymweld â’n stondin i ddarganfod mwy am y prosiect a sut i gymryd rhan!

“Rydym yn gwybod y bydd yn llawer o waith caled – mae gennym fil o goed i’w plannu, amrediad cynhwysfawr o weithdai crefft a galwedigaethol i’w cyflwyno, dolau blodau gwyllt i’w sefydlu a gweithgareddau niferus sy’n llesol i beillyddion i’w trefnu! O blant bach i bensiynwyr, bydd rhywbeth i alluogi pawb i gymryd rhan yn y prosiect a chwarae ran wrth greu’r hyn y gobeithiwn y bydd yn etifeddiaeth amgylcheddol hirbarhaus.

“Yn olaf, hoffai Bwrdd Ymddiriedolwyr Hanes Llandoch ddiolch i dîm Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu proffesiynoldeb a’u cefnogaeth yn ystod camau cychwynnol ein cais a thrwy’r camau diweddarach. Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi a’ch tîm dros y tair blynedd nesaf!

Diolch yn arbennig i Ben ac Owen am roi un o’n diwrnodau mwyaf bythgofiadwy hyd yma i ni.”

Dilynwch ni ar Twitter yn @CronGymYLG

Dilynwch ni ar Facebook yn The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s