Pennod newydd yn stori Magi Ann

Main image.jpgDyma Elan Jones yn esbonio sut mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi defnyddio £5,000 i ddatblygu apiau i gefnogi rhieni di-Gymraeg nad ydynt yn hyderus wrth siarad yr iaith a dysgwyr i ddarllen Cymraeg cyfnod sylfaen ochr yn ochr a’u plant

“Pwy fyddai wedi meddwl nôl yn y saithdegau y byddai Magi Ann, cymeriad hoffus y llyfrau bach, yn seren sgriniau ffonau symudol a thabledi ddeugain mlynedd yn ddiweddarach? Mae cenedlaethau o blant ardal Clwyd (a thu hwnt) wedi dysgu darllen gyda’r llyfrau du a gwyn, ond erbyn heddiw mae’r straeon ar gael yn genedlaethol, am ddim, ac wedi animeiddio am y tro cyntaf. Gyda dros 38,750 wedi lawrlwytho ei apiau, a’i chalendr yn gyflym lenwi gydag ymweliadau mewn digwyddiadau ac eisteddfodau dros y wlad, mae Magi Ann yn brysur ddod yn ‘A-lister’ yng Nghymru, llawn cystal ag unrhyw Fryn boed hwnnw’n Derfel neu’n Fôn…

Do, mi wnaethoch chi ddarllen yn gywir – mae bron i 40 mil o bobl wedi lawrlwytho apiau Magi Ann ers ei ‘debut’ digidol nôl yn 2014! Mae nawdd gan sawl sefydliad wedi rhoi golau dydd i’r prosiect: Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013, Cronfa Glyndŵr, Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Wil Bryan, ond mae cefnogaeth ariannol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Arian i Bawb i ddiolch am alluogi Menter Iaith Sir y Fflint i goroni’r cyfan gyda’r ddau ap terfynol. Cafodd yr apiau eu datblygu gyda gwirfoddolwyr o’r gymuned hefyd, gan gynnwys Jac Jones a oedd yn bedair oed ar y pryd, sy’n canu arwyddgan Magi Ann ar yr apiau.

IMG_8075.jpgAr gyfer pwy mae’r apiau, felly? Dyma adnodd gwych i blant sydd eisoes yn siarad Cymraeg, i blant sy’n dysgu Cymraeg, a hefyd i rieni ac athrawon di-Gymraeg. Mae’r ffaith bod cymaint wedi lawrlwytho’r apiau yn profi’n ddiamheuol yr angen am y math hwn o adnodd sy’n helpu rhieni a phlant i ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, gwyddom am deuluoedd ar draws y byd sydd wedi lawrlwytho apiau Magi Ann i gyflwyno’r Gymraeg i’w plant! Mae’r adnodd arloesol yn ffordd effeithiol iawn i helpu plant a’u rhieni fagu hyder wrth ddysgu ffurfio geiriau a darllen yn Gymraeg, gyda nodweddion rhyngweithiol defnyddiol fel:

  • Dewis i’r defnyddiwr unai i ddarllen y straeon ar ei ben ei hun neu i wrando ar leisiau yn adrodd y straeon;
  • Modd tapio botwm i weld cyfieithiad o frawddegau neu ar eiriau unigol i glywed sut i ynganu geiriau penodol;
  • Jig-sos, gemau geiriau a thudalennau lliwio.

Yn sgil poblogrwydd amlwg yr adnodd, mae Mentrau Iaith Gogledd Cymru yn cynnal partïon a gweithgareddau Magi Ann gyda grwpiau rhieni a phlant a meithrinfeydd lleol ar draws y gogledd. Maent hefyd wedi buddsoddi mewn dwy siwt Magi Ann, sy’n galluogi ymweliad arbennig gan y seren ei hun yn y digwyddiadau! Daeth 100 o bobl i’w gweld yn ei phicnic ym Mharc Gwepra ar ddiwrnod cynta’r gwyliau haf, a does dim rhaid dweud fod wynebau yn goleuo wrth weld yr wên lydan a’r ffrog lachar werdd!

Be’ fydd nesa’ i Magi Ann, felly? Albwm? Rhif un yn y siartiau? Hollywood? Gwyliwch allan am ei henw…”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s