O Abertawe i’r Somme – Llwyddiant beicio Sarah!

Ar ôl clywed am noson fenywod Clwb Beicio Action Bikes trwy’r wasg a ffrindiau, aeth Sarah Thyer-Hughes i un o’u cyfarfodydd, gan gwrdd â beicwyr eraill a oedd yn ystyried cymryd rhan yn y digwyddiad Beicio i’r Somme. Mae cymryd rhan yn y clwb wedi’i helpu gwella’i hiechyd a chwrdd â phobl newydd ar yr un pryd. Mae Sarah yn dweud mwy am ei thaith ffigurol, a llythrennol iawn!

“Beth gallaf ei ddweud! Bron wedi cyrraedd 52 oed a chyfnod bywyd pan ddylwn fod yn arafu ychydig ac ymgymryd â rhywbeth braidd yn llai egnïol! Ar ôl cael fy erlid gan Richard Smith o Action Bikes yn Abertawe ers dwy flynedd bron, bant a fi i Sports Direct un amser cinio dydd Iau a phrynu helmed feicio newydd gydag ychydig o binc arni, ac yna i’r Noson Fenywod Action Bikes gyntaf ym mis Mawrth 2016 i weld beth oedd yn digwydd.

“Yn nerfus, es ar feic neis iawn a dilyn gweddill y menywod i lawr y promenâd yn Abertawe gydag arweinydd tîm. Fel a ddywedir, roedd gennyf hanner y cyfarpar a dim syniad! Roeddwn i’n gwybod dim byd am y gerau! Doedd gennyf ddim cysyniad o gogau bach neu fawr, gwnes i ddim ond yr hyn y gallai fy nghoesau hen a gwan ei wneud.

“Ar y dechrau, y nod oedd i mi fynd o’r soffa i 40 milltir mewn 12 wythnos. Cyflawnais hynny ymhen 10 wythnos gyda thaith ar hyd yr arfordir i Borth Tywyn! Dyna ble ces i fy nghwymp mawr (yn fy meddwl i) cyntaf oddi ar fy meic Giant Aval newydd sbon. Dim ond y diwrnod cynt yr oedd y pleser disglair ‘ma wedi cyrraedd a dyna oedd fy maban newydd. Roedd cwympo oddi arno’n sioc a gwyddwn fy mod wedi newid gan i mi boeni’n fwy am grafiadau ar y beic na chleisiau arnaf i!

“Mae wedi datblygu o’r pwynt hwnnw, a chymerais ran yn y Sarn Helen Sportif ym mis Mai 2016 gan feicio 68 milltir ar draws 3 sir yng Nghymru. Dyna oedd taith brydferth gyda rhai o’m ffrindiau o’r Clwb Menywod. Ar ôl hynny, cofrestron ni ar gyfer y digwyddiad Beicio i’r Somme. Ni allai ddim byd wedi fy mharatoi at hynny ac ni allaf gredu o hyd y gwnes i dros 200 milltir dros 3 diwrnod yn beicio trwy Ogledd Ffrainc o borth Le Havre i Gofeb y Milwyr Coll Thiepval.

“Cafodd fy ngwthio gan y profiad yn gorfforol ac yn feddyliol ac ni all geiriau ddisgrifio’n iawn pa mor falch yr oeddwn o fedru cymryd rhan. Roedd yn anrhydedd bod gyda chynifer o bobl hyfryd o bob oedran, cefndir a phrofiad mewn taith mor emosiynol i nodi can mlynedd ers brwydrau’r Somme.

“Mae’r daith hon wedi cynyddu fy angerdd at feicio a gallaf ddweud yn onest mai prynu’r beic newydd a mynd allan yw’r peth mwyaf buddiol yr wyf wedi’i wneud erioed. Mae’r clwb menywod wedi tyfu o ganlyniad i frwdfrydedd y bobl sy’n ei arwain ac yn cymryd rhan ynddo. Ar wahân i boen a dolur o bryd i’w gilydd, cyfnewid ffrogiau am Lycra yw’r newid mwyaf synhwyrol yr wyf wedi’i wneud ers cyrraedd 50 oed! Rwyf wedi gwneud y ffrindiau mwyaf rhyfeddol ac yn teimlo sut gymaint yn well yn feddyliol ac yn gorfforol. Hir oes i feicio!”

Mae Clwb Beicio Action Bikes yn Abertawe’n derbyn £5,000 i ddarparu gwasanaeth hurio beiciau cynaliadwy i fenywod sydd am ymgymryd â beicio yn Abertawe a gwella’u cefnogaeth i annog mwy o fenywod i fod yn actif.

Dilynwch ni ar Twitter yn @CronGymYLG

Dilynwch ni ar Facebook yn The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s