Rhoi’r PlacFfactor i Bwll-glas!

image1.JPGGan Gareth Hughes, Swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol

Mae Siop Gymunedol Pwll-glas yn Sir Ddinbych yn enghraifft wych o sut gall grant £30,000 greu cynifer o fuddion mewn cymuned leol. Enillydd Siop Bentref Orau Cymru 2015 y Gynghrair Cefn Gwlad yw un yn unig o’r clodydd niferus y maent wedi’u cronni dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu Cymru, galwais heibio Pwll-glas ym mis Awst, cawsom groeso cynnes iawn a gwnaeth ystod yr hanfodion a chynnyrch lleol a gynigiwyd ganddynt wir argraff arnom. Yn siop gymunedol brysur cyfagos â neuadd y pentref, mae’n foth go iawn i’r gymuned. Fodd bynnag, wrth bori’r stoc a’r holl wobrau, sylweddolom nad oeddem erioed wedi rhoi plac iddynt.

Pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae gan ein gwaith yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig gysylltiad unigryw â’r cyhoedd sy’n chwarae’r Loteri. Dim ond o’i herwydd nhw yr ydym mewn sefyllfa i gefnogi prosiectau gwych fel Pwll-glas. Trwy gefnogi mudiadau rydym wedi’u hariannu i ddefnyddio ein logo, gallwn roi gwybod i bobl ble mae arian Loteri’n gwneud i bethau gwych ddigwydd, yn y cymunedau lle maent yn byw, a chefnogi amcanion y Loteri – codi arian ar gyfer achosion da.

Felly es i’n ôl i Bwll-glas yr wythnos hon i gyflwyno plac Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol iddynt. Gyda’r plac yma, maent yn hynod falch o helpu ni arddangos enghraifft wych arall o sut y gall pobl mewn cymunedau ar draws Cymru alluogi eu hunain i arwain gyda chefnogaeth gan ein hariannu.

Os ydych yn ddeiliad grant ac mae angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch i gydnabod eich grant, beth am fwrw golwg ar ein gwefan neu ebostiwch 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s