Edrych ar y byd trwy lygaid hŷn

 Gan Debbie Braden, Cyfarwyddwr TVConwy 

Main image 1.jpg“Tynnwch luniau ar eich ffôn” dywedon ni, “anfonwch nhw at eich ffrindiau a theulu” dywedon ni “o, dydw i ddim yn gallu gwneud hynny” dywedon nhw, “llawer rhyw gymhleth i rywun o fy oedran i! “. Pum wythnos i mewn i’r cwrs cynaf roedd y grŵp mor gyffrous, doedden nhw heb stopio am goffi a bisgedi hyd yn oed “Sut ydw i’n ychwanegu teitl? “, “Ydw i’n gallu rhoi unrhyw fath o gerddoriaeth o dan hwn?”, “Ydw i’n gallu arafu hwn i lawr te? ” – roedd yr ystafell yn llawn cyffro gyda myfyrwyr hapus yn tanio cwestiynau at Mark, y tiwtor amyneddgar iawn.

Diolch i grant Gafael mewn Grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol roeddem yn gallu rhoi cynnig “Trwy Lygaid Hŷn” at ei gilydd ac roeddem wedi’n synnu ac yn hynod falch o ddarganfod ein bod cymunedau Conwy a Bangor wedi pleidleisio drosom ni ynghyd â 4 enillydd lwcus arall.

Wrth eistedd yn yr ystafell gyfarfod wag yn Nhŷ Hapus yn Llandudno ar fore ein sesiwn cyntaf un – roeddem yn dechrau pryderu a oedd unrhyw un o’r wyth person a oedd wedi ymrestru yn mynd i gyrraedd, deng munud yn ddiweddarach roeddem yn chwilota’r adeilad am ragor o gadeiriau.

Trwy gydol y pum wythnos, esboniodd Mark y gwahanol bethau roedd y ffôn yn eich poced neu’r dabled ar eich bwrdd yn gallu eu gwneud – ydych chi erioed wedi meddwl beth mae llinell sigledig gyda slaes drwyddi yn ei olygu? Fe esboniodd Mark nifer o ddirgelion ar gyfer cynifer ohonom – ond hefyd, bron bob dydd roedd yn mynd adref gyda thudalen yn llawn o gwestiynau eraill o’n grŵp eiddgar o bobl dros 50.

Wrth i’r sesiynau fynd yn eu blaenau yn y 3 lleoliad arall, fe welsom fod yr un peth yn digwydd – roeddem yn rhedeg allan o gadeiriau a lle ar gyfer ein myfyrwyr (a oedd yn dod â phentwr amrywiol o ddyfeisiau gyda hwy i ddysgu sut i’w defnyddio). Er eu bod yn rhwystredig weithiau gan y pethau sydd gan nifer o’r genhedlaeth hŷn yn gyffredin – dim digon o oriau yn y diwrnod, gormod o swyddi gwirfoddol a hobïau eraill, dyletswyddau gofal plant ac, o ie, o bryd i’w gilydd, anaml iawn, salwch – daeth ein cyfranogwr i ddiwedd y 5 wythnos yn llawn cyffro am y pethau newydd roeddent wedi’u dysgu.

2016-03-17 14.45.26.jpgErs dechrau “Trwy Lygaid Hŷn” rydym wedi dysgu llawer, prif broblem ein cyfranogwr hynaf (92 mlwydd ifanc) oedd dod o hyd i gadair digon cyfforddus, rydym wedi cael pobl gyda nam ar y golwg a’r clyw, wedi gorfod dod o hyd i beiriant ocsigen symudol ac wedi gorfod addasu rhai o’r derminoleg rydym yn ei defnyddio o ddydd i ddydd – ond rydym hefyd wedi dysgu mai megis dechrau oedd ein syniad cychwynnol o agor drysau a datblygu creadigrwydd ar gyfer y genhedlaeth hŷn.

Fel dywedodd un o’n gwirfoddolwyr ieuengaf wrth geisio golygu yn yr ystafell nesaf at un o’n sesiynau – “Pryd mae’r bobl yna mynd i stopio chwerthin a chadw’n dawel? Rydw i angen gweithio!”. Wel, roedden nhw’n gweithio hefyd – mae edrych ar y byd trwy lygaid hŷn yn gallu bod yn llawer o hwyl – ac yn hynod o fraf hefyd!

Derbyniodd Cwmni Buddiant Cymunedol TVConwy £3,547 yn 2015 fel rhan o’n rhaglen Gafael mewn Grant i ddarparu hyfforddiant er mwyn i aelodau hŷn y gymuned ddefnyddio eu dyfeisiau symudol i dynnu lluniau a fideos i wella’u cyfranogiad mewn a chynrychiolaeth ar y sianel deledu gymunedol.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s