Mynd i'r cynnwys

Eich cyfle i roi hwb i Elusennau Cymru y Nadolig hwn

Tachwedd 16, 2016

tbg-christmas-logo-02Y Nadolig hwn, mae’r Gronfa Loteri Fawr ynghyd â’r ariannwr The Waterloo Foundation o Gaerdydd, wedi dod ynghyd i sefydlu “Cronfa Arian Cyfatebol Cymru” gyda’r cynnig o ddyblu rhoddion cyhoeddus i 21 o elusennau sy’n gweithio i wella lles pobl yng Nghymru. Y nod yw codi o leiaf £200,000 i roi hwb bach i elusennau sy’n gweithio yng Nghymru. Bydd rhoddion yn cael eu dyblu ar ffurf Her Rhodd Fawr y Nadolig, ymgyrch flynyddol a grëwyd gan sylfaenydd Reed Recruitment, Syr Alec Reed CBE. Mae Her y Nadolig wedi codi mwy na £71m i tua 2,500 o elusennau er 2008.

Bydd rhoddion yn cael eu dyblu gan Gronfa Arian Cyfatebol Cymru o hanner dydd ddydd Mawrth 29 Tachwedd am 72 awr neu hyd nes y bydd yr arian cyfatebol i gyda wedi ei ddyrannu. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn dyblu eu rhoddion fynd i theBigGive.org.uk/wales rhwng hanner dydd ar 29 Tachwedd ac 2 Rhagfyr.

Mae ystod amrywiol o elusennau’n defnyddio Cronfa Arian Cyfatebol Cymru i godi arian ar gyfer eu gwaith, o grŵp cymunedol bach sy’n gweithio gyda phobl â cholled i’r cof i gangen Cymru elusen plant adnabyddus.

“Rydym wrth ein boddau â bod yn cydweithio â’r Gronfa Loteri Fawr i sefydlu Cronfa Arian Cyfatebol Cymru” meddai Alex Day, Cyfarwyddwr y Rhodd Fawr “Mae arian cyfatebol yn ddull o ysgogi rhoddwyr i roi sydd wedi ennill ei blwy. Awgryma ymchwil a gomisiynwyd gan y Rhodd Fawr y gall arian cyfatebol gynyddu cyfraddau ymateb (dywed 84% o roddwyr eu bod yn fwy tebygol o roi os rhoddir swm cyfatebol hefyd) ynghyd â chynyddu maint y rhoddion (dywed 1 o bob 3 o roddwyr y byddent yn rhoi mwy os rhoddir swm cyfatebol hefyd). Rydym yn gobeithio y bydd Cronfa Arian Cyfatebol Cymru’n rhoi hwb dymunol i’r elusennau sy’n cymryd rhan yn ogystal â chreu bwrlwm ymysg poblogaeth Cymru am roi i elusennau y Nadolig hwn.”

Mae Her y Nadolig yn lansio ar 29 Tachwedd, sy’n #DyddMawrthRhoi, diwrnod rhyngwladol i hyrwyddo rhoi yn ystod tymor yr ŵyl.

Dylai unrhyw un sydd am weld eu rhodd yn cael ei ddyblu fynd i theBigGive.org.uk/wales rhwng hanner dydd ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd a dydd Gwener 2 Rhagfyr.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: