Mynd i'r cynnwys

Taith fawr yn annog pobl i siarad am ein Rhaglen Wledig

Tachwedd 23, 2016

hhhDyma Ben Payne, Rheolwr Cyfathrebu gyda’r Gronfa Loteri Fawr, yn esbonio sut mae lansiad y Rhaglen Wledig werth £13.5 miliwn wedi cyrraedd y penawdau, tonnau awyr a chyfryngau cymdeithasol. Ond mae’n dweud mai yn yr holl sgyrsiau wyneb i wyneb a gafwyd yn ystod y daith oedd y gwir werth.

Es i a’r swyddog Datblygu Gwybodaeth Leol Gareth Hughes ar daith wledig fawr i lansio’r rhaglen, a gallwch wylio Flipagram byr ond gwych o’r uchafbwyntiau isod.

Ymwelodd y daith dau ddiwrnod epig o gwmpas Cymru â phob un o’r naw ardal sydd ar fin elwa o’r arian – Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Sir Fynwy.

Bu’n brofiad lluddedus ond yn hollol werth chweil ar gyfer y croeso cynnes a gawsom ar hyd y ffordd. Roedd hyn yn cynnwys galw heibio pob un o’r naw cyngor gwirfoddol sirol, swyddfeydd Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad, prosiectau rydym wedi eu hariannu yn ogystal â llawer o arosiadau eraill heb eu cynllunio pan welsom gyfle o’r car neu ar draed.

Roedd pobl yn wirioneddol falch ein bod yn gwneud ymdrech i estyn allan i gymunedau yn hytrach na’r dull arferol o drefnu digwyddiad a disgwyl iddynt ddod atom ni.

Mae ein Rhaglen Wledig yn ymwneud â chyrraedd cymunedau sydd yn aml yn anghysbell iawn, felly roedd yn bwysig cymryd y cam cyntaf hwn i estyn allan. A chan ein bod yno, roeddem yn gallu targedu gorsafoedd radio ar y ffordd. Arweiniodd hyn at gyfweliadau gyda BBC Radio wales, BBC Radio Cymru, Radio Sir Benfro, Radio Sir Gâr a Radio Ceredigion.

Gwnaethom gyrraedd cymunedau ar lefel llawr gwlad hefyd gyda’r orsaf radio gymunedol Môn FM sy’n darlledu i Ynys Môn. Roedd ein cyfweliadau’n golygu ein bod yn defnyddio sianelau mwy uniongyrchol i’r bobl sydd â diddordeb yn ein grantiau – roedd hyn yn rhywbeth ym mlaenau ein meddyliau yn ystod pob cyfweliad a phob sgwrs a gawsom.

Wrth gwrs, ni anghofiom y dulliau arferol o ledaenu ein neges. Ysgrifennwyd a gyrrwyd y datganiad i’r wasg traddodiadol at y cyfryngau perthnasol, gan sicrhau sylw mewn llawer o deitlau gwahanol ac ar newyddion ITV Cymru.

Gwelwyd ein twîtiau a phostiadau Facebook dros 50,000 o weithiau gyda mwy na 1,000 o bobl yn ymwneud yn uniongyrchol â nhw gan gynnwys clicio dolenni a aeth â nhw’n syth at y tudalennau ariannu. Ac wrth gwrs roedd rhai lluniau #HunlunLoteri hefyd.

Fel y gwnawn trwy’r amser, roeddem yn benderfynol o roi cynnig ar bethau newydd yng Nghymru trwy bostio nifer o gyfweliadau’n fyw ar Facebook. Roedd y gromlin ddysgu’n serth ond fe wnaeth i ni deimlo ein bod yn darlledu newyddion amser real i gynulleidfa. Dyma brofiad adfywiol iawn gyda’r adrenalin yn cwrso nid yn unig i ni ond i’r prosiectau a oedd yn cael eu cyfweld hefyd, gan roi cyfle iddynt fod yn ganolbwynt y sylw.

Felly, gan i ni ymadfer yn sgil y daith dau ddiwrnod, gwerthuso’r lansiad a chynllunio ein camau nesaf erbyn hyn, yr hyn a fydd yn aros yn ein meddyliau yn fwy na’r milltiroedd hir, storïau pennawd a phostiadau Facebook yw ansawdd y sgyrsiau a gawsom ar y ffordd.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: