Mynd i'r cynnwys

Diolch am wneud gwahaniaeth i gymunedau yn 2016

Rhagfyr 13, 2016
future-of-doing-good

Cefnogi cymunedau yng Nghymru

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, dymuna John Rose, Cyfarwyddwr Cymru y Gronfa Loteri Fawr achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru gyfan yn ystod 2016. 

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod 28 ceiniog o bob punt sy’n cael ei gwario ar docyn y Loteri Genedlaethol yn mynd at achosion da, a’r flwyddyn ariannol hon yn unig byddwn wedi dosbarthu dros £30 miliwn yng Nghymru.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell.

Wrth gwrs, ennill y loteri yw’r hyn y mae llawer o bobl yn breuddwydio amdano, ond os nad ydych yn ddigon lwcus i ennill y jacpot, cofiwch drwy brynu tocyn eich bod yn helpu gwneud gwahaniaeth anhygoel i achos da rhywle yn y Deyrnas Unedig. Angen cael eich darbwyllo? Yna darllenwch y stori hon am sut mae ein hariannu ar gyfer gwasanaeth Face 2 Face Scope yn helpu gwneud newidiadau dramatig i fywydau rhieni a’u plant anabl.

Ac rhag ofn i chi ei cholli, gwyliwch ffilm newydd y Loteri Genedlaethol yn diolch i chwaraewyr am gefnogi prosiectau sydd wedi trawsnewid ein cenedl.

Grŵp arall o bobl yr hoffwn ddiolch iddynt yw gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sy’n gweithio’n ddiflino dros eu hachos, ond yn aml heb dderbyn y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu. Dyma arwyr tawel ein cymunedau. Eu gwaith diflino, angerdd a phenderfyniad i helpu eraill yw’r hyn sy’n creu lles mewn cymdeithas. Darllenwch y blog hwn sy’n rhoi enghraifft wych o’r gwaith syfrdanol maen nhw’n ei gyflawni.

Ac wrth siarad am wneud lles, rydym newydd lansio sgwrs o gwmpas sut mae Dyfodol Gwneud Lles yn edrych yng Nghymru. Eto, hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiad yn y Senedd ym mis Tachwedd i rannu eu meddyliau am sut yr ydym yn cefnogi lles yn ein cymdeithas. Yn cydweithio â Sefydliad Bevan byddwn yn rhedeg cyfres o ddigwyddiadau’n gynnar yn y flwyddyn newydd i wahodd pobl i ymuno â’r sgwrs bwysig hon.

Yn olaf hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio dros a gyda’r Gronfa Loteri Fawr. Bu’r flwyddyn hon yn brysur eto gyda lansiad rhaglenni ariannu fel Creu Eich Lle, y Rhaglen Wledig, Dewch i ddathlu a chroesawu ein haelodau Bwrdd Deyrnas Unedig i Wrecsam am sesiwn Bwrdd Agored.

Wrth i ni edrych ymlaen at 2017, rwy’n edrych ymlaen at barhau i gydweithio’n agos â’r cymunedau rydym yn eu cefnogi a chreu cysylltiadau cryfach gyda’r prosiectau a ariannwn. Bydd sicrhau bod anghenion ein cwsmeriaid yn rhan flaenllaw o’n rhaglenni Arian i Bawb a Phawb a’i Le‘n allweddol wrth i ni weithio i adnewyddu’r rhaglenni pwysig hyn. Fel ar bob adeg, mae ein ffocws yn ymwneud yn fawr iawn â chefnogi pobl a chymunedau i wneud i bethau gwych ddigwydd.

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni i drafod syniad ariannu trwy ffonio 0300 123 0735, e-bostio ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk, dilyn @LoteriFawrCymru ar twitter neu hoffi ni yn www.facebook.com/biglotteryfundwales

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: