Mynd i'r cynnwys

Taith Wych 12 Niwrnod y Nadolig o gwmpas Morlin Cymru

Rhagfyr 15, 2016

coastal_communities_logo_welsh.jpgP’un a ydych ar ben eich digon gyda syniadau am anrhegion, heb unrhyw gynlluniau ar gyfer y gwyliau neu’n chwilio am rywle i wneud rhywfaint o ymarfer corff ar ôl yr holl mins peis, mae gennym restr wych o fusnesau arfordirol yng Nghymru i chi.

Mae’r busnesau lleol rhagorol hyn, sydd yn aml yn fusnesau teulu neu gymunedol wedi eu cefnogi gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a waddolir gan Lywodraeth Cymru ac wedi ei chyflwyno gan y Gronfa Loteri Fawr, gan hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau ar yr arfordir.

 

Y Perot ar y Pren Per

Coastline Sofa Cinema (Tape Community Music and Film)

Mae TAPE Community Music and Film Ltd yng ngogledd Cymru’n elusen nodedig sy’n cyflwyno prosiectau o safon  o sesiynau rhagflas un awr i’w gŵyl ffilmiau flynyddol. Er y cynhelir eu gŵyl ffilmiau flynyddol ym mis Hydref, yn ddiweddar maent wedi lansio Coastline Sofa Cinema yn Hen Golwyn gyda dangosiadau am ddim i blant, teuluoedd ac oedolion lle gallwch fwynhau lolian ar soffas lledr coch moethus. Mae’r tocynnau am ddim am angen neilltuo’n gyflym ymlaen llaw….a gallwch ddod â’ch byrbrydau eich hun.

I gael mwy o wybodaeth am neilltuo a dangosiadau, ewch i’w gwefan.

 

Dwy Glomen Ddof

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Mae Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn cyflwyno sesiynau rhagflas a chyrsiau llawn mewn hwylio, syrffio gwynt, badau pweredig a phadl-fyrddio, maent hefyd yn hurio canŵod a chaiacau yn ystor yr haf. Mae clwb gweithgareddau traeth hefyd i bobl ifanc 8 i 14 oed, felly gallai fod yn werth chweil pendroni am gynlluniau at yr haf wrth i chi gerdded i lawr ar y traeth awelog ar ôl eich cinio o fisgedi’r Nadolig a gwin cynnes.

Ewch i wefan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn i gael gwybod sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

 

Tair Giâr Ffrainc

RSPB Cymru

Barod am gael ychydig o amser tawel i ffwrdd o fwrlwm y Nadolig? Cymerwch saib yn gwylio adar ac yn ymlacio wrth ymweld â chanolfan ymwelwyr Ynys Lawd, mae’r Ganolfan Ymwelwyr, gyda siop a chaffi , ar agor o 10am i 5pm bob dydd (ac eithrio Dydd Nadolig).

Mae mwy o wybodaeth am  y ganolfan ar gael yma.

 

Pedair Gwydd Dew

Becws Islyn Bakery, Aberdaron

Os ydych yn ardal Aberdaron, nid oes angen edrych ymhellach na Becws Islyn ar Heol Pwllheli am eich holl anghenion popty. Mae’r popty wedi ei ailadeiladu’n gyfan gwbl o gwt tun bron yn 100 mlwydd oed i fod yn bopty go iawn â tho gwellt a redir gan deulu, gydag ystafell te ac amgylchedd sy’n croesawu cŵn. Cofiwch ddod yn ôl yn yr haf i fwynhau’r traeth prydferth ar ben yr heol yn llawn.

Ewch i’w tudalen Facebook i gael mwy o wybodaeth.

 

Pump Deryn Pert

Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr Cwmni Halen Môn Cyf

Mae Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr Cwmni Halen Môn Cyf yn gartref parhaol a chanolfan gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu halen o’r môr ac ymweliadau. Mae teithiau y tu ôl i’r llen ar gael i bawb sydd â diddordeb mewn hanes, diwylliant a bwyd. Mae’r teithiau bob awr yn cynnwys sesiwn blasu halen gyda thiwtor. Argymhellir i chi neilltuo lle ymlaen llaw. Waeth p’un a ddewiswch fynd ar un o’r teithiau ai beidio, mae’r siop anrhegion ar agor 100:00 i 17:00 ac fe ddewch o hyd i bethau hyfryd i brynu ar gyfer eich rhai hoff annwyl y Nadolig hwn (neu hyd yn oed pleser i chi’ch hun!).

Methu â chyrraedd y ganolfan? Cofiwch fwrw golwg ar y pethau amheuthun a basgedi Nadolig yn y siop ar-lein.

 

Chwe Cheffylgyn

Cwrw Llŷn Cyf – Bragdy Annibynnol

Dechreuodd Cwrw Llŷn yn 2011 ac yn gyflym iawn ni allai gyflenwi digon o gwrw i fodloni’r galw cynyddol. Yn fwy diweddar, am y tro cyntaf erioed rhoddwyd caniatâd i’r bragdy gynhyrchu gwydrau cwrw gyda’r mesur swyddogol wedi’i ysgythru ar y gwydr yn Gymraeg. Byddai’r gwydrau ‘peint’ hyn yn gwneud anrheg Nadolig ragorol. Gallwch godi un yn siop y bragdy yng Ngwynedd. Cofiwch fynd ar y daith hefyd pan fyddwch yno.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan.

 

Saith Cusan Melys

Rheilffordd Treftadaeth Dyffryn Rheidol

Mae Rheilffordd Treftadaeth Dyffryn Rheidol yn ffordd anhygoel o brofi Dyffryn Rheidol rhwng Aberystwyth a Phontarfynach ar drên ager lein fach gul naill ai yn y Cerbydau Haf Agored neu’r Salwnau Arsylwi Dosbarth Cyntaf. Gallwch deithio ar hyd y rheilffordd i gyd neu fynd oddi ar y trên a cherdded ar fynyddoedd a chymoedd syfrdanol canolbarth Cymru.

Peidiwch â cholli’r trenau Siôn Corn trwy gydol mis Rhagfyr: ar y 17eg, 18fed, 21ain, 22ain, a’r 23ain, ac yna mae’n rhaid i Siôn Corn adael i ledaenu llawenydd o gwmpas y byd! Mae’r daith ar y trên yn para ychydig dros awr, ac mae pris y tocyn yn cynnwys y daith, anrheg i bob plentyn, mins peis a gwin cynnes i’r rhieni, bisgedi a diod ffrwythau i’r plant, trên model ac adloniant.

Byddwch yn siŵr eich bod yn archebu’ch tocynnau ymlaen llaw i gwrdd â Siôn Corn.

 

Wyth Ceffyl yn Cicio

Neuadd Farchnad Aberteifi

Yn ddiweddar mae’r farchnad fach wedi bod yn destun prosiect adnewyddu i fynd yn foth busnes cynaliadwy i fasnachwyr y farchnad a microfentrau yn Aberteifi, gan hyrwyddo masnach a chrefftau lleol, cynnyrch ac ystod o nwyddau cartref. Felly os ydych yn chwilio am roddion hollol unigryw, cofiwch alw heibio gan fod y farchnad yn gartref i amrywiaeth o stondinau a masnachwyr annibynnol. Pan fyddwch yn barod am saib, ewch i’r caffi mawr ei fri sy’n gweini bwydydd o bob cwr o’r byd, gyda phrydau arbennig ar gael sy’n defnyddio cynnyrch lleol.

I gael mwy o wybodaeth am Neuadd Farchnad Aberteifi ewch i’w gwefan.

 

Naw Ceffyl Halio

BlueStone Brewing, Sir Benfro

Mwynhewch ysbryd yr ŵyl eleni gyda Bluestone Brewing. Dyma fragdy teulu ym Mynyddoedd y Preselau yng Ngogledd Sir Benfro wledig.  Maen nhw’n bragu cwrw yng ngodrefryniau Mynyddoedd y Meini Gleision i greu blas unigryw.

Gallwch ddysgu mwy amdanynt trwy fwrw golwg ar eu canolfan ymwelwyr am Brofiad Microfragdy am ddim. Byddant yn mynd â chi ar daith o gwmpas y bragdy, a phan fyddwch wedi dysgu am y broses rydych yn cael dewis eich hoff gwrw mewn sesiwn flasu. Gallwch godi potel o gwrw BlueStone Brewing mewn siopau gwerthu cwrw ledled Cymru, felly cadwch lygad allan amdanynt gan eu bod yn rhodd wych.

I gael mwy o wybodaeth ac amserau agor, ewch i’w gwefan neu dudalen Facebook.

 

Deg Swllt ar Hugain

Canolfan Traeth a Chwaraeon Dŵr, Bae Abertawe

Byddech chi’n credu mai dim ond i chwaraeon dŵr y mae canolfan chwaraeon dŵr…meddyliwch eto! Mae 360 yn croesawu Cyngerdd Nadolig Côr Meibion Abertawe ddydd Iau, 15 Rhagfyr am 18:30. Argymhellir i chi archebu tocyn ymlaen llaw <http://360swansea.co.uk/christmas-concert/&gt;. Pris y tocynnau yw £5 i oedolion, am ddim i blant, mae diod gynnes a mins pei wedi eu cynnwys.

Ewch i wefan Canolfan Traeth a Chwaraeon Dŵr 360.

 

Un ar Ddeg o Dwmplins

Pafiliwn Pier Penarth, Caerdydd

Dathlu’r Nadolig yn y brifddinas? Cofiwch alw heibio Pafiliwn Pier Penarth. Mae siawns dda y dewch o hyd i arddangosfa gelf, dangosiad ffilm, rhywbeth amheuthun neu ginio ysgafn yn y caffi. Mae’r caffi bar ar agor tan 7:30 am win, cwrw, te a choffi a gallwch fynd â diodydd i mewn i’r sinema. Hyd yn oed os ydych yn ymweld y tu allan i oriau agor y Pafiliwn, gallwch fynd am dro hyfryd ar y traeth a’r Pier os ydych am gael ychydig o ymarfer corff ar ôl yr ail ddogn o bwdin Nadolig.

I weld beth sydd ymlaen yn y Pafiliwn, ewch i’w gwefan.

 

Deuddeg Pâr o Sgidiau

Ap Llwybr Arfordir Cymru Cadwch Gymru’n Daclus

Pa le bynnag yr ydych yng Nghymru, os ydych yn chwilio am rywle i fynd am dro gyda’ch cyfeillion a theulu dros yr ŵyl, cofiwch lawrlwytho ap Llwybr Arfordir Cymru. Mae’r ap dwyieithog yn cynnig gwybodaeth am dros 150 o draethau, gan gynnwys cyfarwyddiadau, meysydd parcio, atyniadau hanesyddol, llety a bywyd gwyllt lleol. Mae’r ap hefyd yn cynnwys dolenni i ragolygon tywydd uniongyrchol, amserlenni’r llanw, gwybodaeth am y ddarpariaeth bwyd a diod agosaf, siopau ac atyniadau. Felly lawrlwythwch yr ap, rhowch ddillad cynnes ymlaen ac ewch allan ar antur.

I gael mwy o wybodaeth am ap Llwybr Arfordir Cymru, ewch i’w gwefan.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: