Mynd i'r cynnwys

2016 at y Cronfa Loteri Fawr!

Rhagfyr 19, 2016

Mae 2016 wedi bod yn hynod o flwyddyn i ni yma yn y Gronfa Loteri Fawr – lansiom bedair rhaglen newydd gan gynnwys Creu Eich Lle, Sgiliau Trydydd Sector, Dewch i ddathlu , y Rhaglen Wledig ac ail rownd ein rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2, y maent oll yn rhan o’n Fframwaith Strategol newydd sbon. Mae’r flwyddyn ar fin dod i ben, felly eisteddwch yn ôl, rhowch eich traed i fyny a bwrw golwg ar ein crynodeb 2016 o newyddion ac awgrymiadau gwych!

Ym mis Ionawr clywsom gan Judith Thatcher, sy’n wirfoddoli gyda’r prosiect Down To Earth  yn Abertawe. Darllenwch fwy am sut y trawsnewidiodd y prosiect ei bywyd.

Un o’r pethau y gofynnir mwyaf i ni amdano yw canlyniadau prosiect. Ym mis Chwefror cynhyrchon ni ganllaw dechreuwyr i’ch helpu deall sut y gallwch ddangos canlyniadau eich prosiect.

Os ydych yn ymgeisio am grant i weithio yng Nghymru, bydd angen i chi gyflwyno rhannau o’ch prosiect yn ddwyieithog. Ym mis Mawrth cyhoeddon ni ddeg awgrymiad gwych gan ein tîm Cymraeg ar sut yn union i wneud hynny!

Wyddech chi nad yr unig ddosbarthwr Loteri yng Nghymru mo’r Gronfa Loteri Fawr? Ym mis Ebrill rhannom ni ychydig yn fwy o wybodaeth am ymgeisio am brosiectau chwaraeon.

Ym mis Mai dyfarnom ni £190,812 i Scope i ehangu eu prosiect ymgyfeillio Wyneb yn Wyneb i Gymru. Darllenwch fwy am pam yr aeth un rhiant yn ymgyfeilliwr i rieni sy’n magu plentyn anabl.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd cyfrifo pa gostau y gallwch ymgeisio amdanynt gennym ni, efallai y bydd modd i’n canllaw i adennill costau llawn a gyhoeddwyd ym mis Mehefin eich helpu chi.

Dyfarnwyd £418,241 i Links yn Llanelli trwy ein rhaglen Pawb a’i Le ym mis Gorffennaf i gefnogi cyn-filwyr a phobl sydd wedi gadael y lluoedd arfog i ailgydio mewn cymdeithas eto. Darllenwch sut helpodd y mudiad un buddiolwr a darodd y gwaelod ar ôl iddo bron â cheisio trychu ei goes ei hun.

Rhoddwyd syrpreis i un mudiad ym mis Awst gyda newyddion am eu cais Pawb a’i Le llwyddiannus. Gweler eu hymateb yn fideo ein Llythyr Syrpreis y Loteri!

Ym mis Medi clywsom am daith Salah Rasool i Gymru fel ffoadur Cwrdaidd a oedd yn ffoi rhag ei gartref am y trydydd tro a sut y dywedodd ei llw priodas yn Gymraeg.

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr codi arian i ymgeisio i ni am grant. Dyna un yn unig o saith myth amdanom ni a chwalwyd ym mis Hydref!

Ym mis Tachwedd lansiwyd ein Rhaglen Wledig £13.5 miliwn newydd sbon gyda thaith fawr ledled Cymru. Dyma fwy am ein hymagwedd newydd at fynd allan mewn cymunedau.

Ac yn olaf ym mis Rhagfyr daethom i wybod mwy am sut mae un ddynes yng Ngheredigion wedi’i hymroi i gefnogi pobl sydd â chyflyrau’n effeithio ar y golwg diolch i brosiect gyda’r Gymdeithas Macwlaidd.

Mi welwn ni chi eto y flwyddyn nesaf!

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: